Skip to main content

02.27 A leprás megtisztulása

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 14,1-20

AZ ÚR JÉZUS mondta egy megtisztult leprásnak: „mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt", Mt 8,4. Olvasmányunk elmondja nekünk, mi fog történni, amikor az ember ezt teszi. Ezek a leprából való megtisztulásra vonatkozó utasítások azt mutatják, hogy ez a boldog állapot megvalósulhatott, de olyan ritkán történt meg, hogy a betegséget gyógyíthatatlannak tekintették, valami olyasminek, amit csak Isten tud meggyógyítani.

Figyeljük meg, hogy a leprás először meggyógyult, és ezt követően „tisztult meg", 3-4. v. Éppen ez mutatja, milyen gonosz és romboló dolog volt a lepra, amely kétségbeeséshez és elkülönítéshez vezetett. Azt mutatja, hogy „gonosz és bűnnel teljes vagyok" - erkölcsileg leprás.

Ha a leprás azt állította, meggyógyult, a pap elhagyta a tábort, hogy kimenjen és megnézze - „odaért, ahol az volt", Lk 10,33. Az ezt követő szertartásban Isten ismét Fiára mutat nekünk, akinek vére „megtisztít minket minden bűntől", 1Jn 1,7. Két madarat vittek. Az egyiket megölték, a másikat elengedték. Az elengedett visszarepült az égbe, rajta a megöltnek a vérével, 4-7. v. Mindkét madárra szükség volt annak az igazságnak a kiábrázolásához, hogy Krisztus „halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért", Róm 4,25. Nemcsak az elengedett madarat mártották bele társának vérébe, a vért a megtisztult leprásra is ráhintették. Később a megtisztulás és áldozat közötti szoros kapcsolatra kerül hangsúly. Egy bárányt áldoztak fel, mint vétekáldozatot, 12. v. A pap vett a vérből és megkente vele az ember jobb fülcimpáját, jobb hüvelykujját és jobb lába nagyujját, 14. v. Minthogy az egész vérrel lett Istennek szentelve, nem használható már bűnös célokra. Ezután olajat is vett, amely a Szent Szellem szolgálatát jelenti, és ugyanazokra, a helyekre kente. Ahol nincs vér, nem lehet olaj sem. De mindazok a megváltottak, akik megtisztultak, isteni felhatalmazást nyernek, hogy azt Őérette tagjaikra alkalmazzák. A bűnáldozat, az égőáldozat és az ételáldozat (19-20. v.) együttesen mutatja be Krisztus munkájának különböző szempontjait egy leprás megtisztításának érdekében! Ha mint papoknak, szükségünk van a vérrel és olajjal való felszentelésre a szentélybeli szolgálathoz, ugyanarra a vérre és olajra van szükségünk, mint megtisztult bűnösöknek, hogy megszenteltek legyünk a világban.

Mt.8. 4 Ekkor azt mondta neki Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nekik!
Lk.10. 33 Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért, ahol az ember volt, és meglátta, megesett a szíve rajta.
1Jn.1. 7 Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.