Skip to main content

02.28 Az engesztelés napja

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 16,1-34

MIELŐTT ÁTTEKINTENÉNK magát a napot, vegyük észre, hogy amikor a jubileumi év eljött, az engesztelés napján, 3Móz 23,27-28 (szó szerint: engesztelések), nyitották azt meg, 3Móz 25,9.

A nap központi eseményére fogunk koncentrálni, a két kecskebaknak a bűnáldozathoz való félretételére, 4Móz 29,11. Egy nem tudná megfelelően kiábrázolni Krisztus munkáját a bűnért való engesztelésben. Az engesztelés, a könyv egyik fontos témája, különösen előtérbe kerül ebben a fejezetben, a megfelelő héber szó 16-szor fordul elő (a „kegyelem ülőszéke", amely ugyanebből a tőből származik, ugyancsak előfordul 7-szer).

Vettek két kecskét és bemutatták az Úrnak a sátor bejáratánál. Ekkor sorsot vetettek, hogy melyiknek kell meghalnia, és melyik válik bűnbakká - a bűn hordozójává. A rézoltárnál az egyik kecskét megölték, mint bűnáldozatot, a vérét Áron bevitte a szentek szentjébe, és a kegyelem ülőszéke elé, valamint arra hintette. Áron, visszatérve az udvarra, mindkét kezét ráhelyezte a bűnbak fejére, megvallva felette a nemzet minden gonoszságát és törvényszegését, majd kivitték a táborból és elűzték.

Mit jelent mindez? Ézsaiás ezt mondja az Üdvözítőre vonatkozóan: „Életét halálra adta (a kecskebak az oltárnál)... Ő sokak bűnét hordozta" (a bűnbak), Ézs 53,12. Ez volt Izráelért és értünk, vö. Mt 20,28; Csel 8,32-35. Izráel számára a napnak az volt a hatása, hogy a tudatlanság és mulasztás bűnei egy évig „el voltak fedezve", de évenként meg kellett ismételni. Előképe volt egy olyan áldozatnak, amelyet nem kellett megismételni, olyan áldozatnak, amely nem csupán „elfedezte", hanem teljesen „elvette" a bűnt. Amíg a Krisztus meg nem jelenik „másodszor bűn nélkül... üdvösségükre", Izráel nem lesz részese az üdvösség javának, amelyet mi már élvezünk, lásd Zsid 9,24-28. A zsoltáríró ennek örvendezve írta: „Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket", Zsolt 103,12. Valaki ezt írta: „a szelíd pásztor megkeres minden elkóborolt juhot. Nem nyugszik, amíg meg nem találta. De keresve sem lehet megtalálni népének bűneit". Isten szerető természete gyönyörködik abban, hogy a bűnös megtisztulhat, és akkor a bűn teljesen elvettetik.

3Móz.23. 27 Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van. Szent gyülekezésetek legyen, tartóztassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az ÚRnak. 28 Semmiféle munkát ne végezzetek azon a napon, mert az engesztelés napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az ÚRnak színe előtt, a ti Istenetek előtt.
3Móz.25. 9 Akkor fúvasd meg a riadókürtöt a hetedik hónapban. A hónap tizedikén, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt az egész országban.
4Móz.29. 11 Egy kecskebakot bűnért való áldozatul az engesztelésre való bűnáldozaton kívül és az állandó égőáldozaton, a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.
Ézs.53. 12 Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, mert halálra adta életét, és a bűnösök közé számították, noha sokak bűnét hordozta, és közbenjárt a bűnösökért.
Mt.20. 28 Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért.
Apcsel.8. 32 Az Írásnak az a fejezete, amelyet olvasott, ez volt: Amint a juh, amelyet mészárszékre visznek, és amint a bárány az ő nyírója előtt néma, úgy ő sem nyitotta meg a száját. 33 Megaláztatásában ítélete elvétetett, nemzetségét ki sorolja fel? Mert élete elvétetett a földről. 34 Az udvari főember pedig azt kérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Magáról vagy valaki másról? 35 Fülöp pedig megnyitotta száját, és az Írásnak ebből a szakaszából kiindulva Jézust hirdette neki.
Zsid.9. 24 Mert nem kézzel készített szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk. 25 Nem is azért, hogy sokszor odaáldozza magát, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, 26 mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta. Most pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. 27 És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és azután lesz az ítélet, 28 úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre.