Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 23,1-44

ENNEK A FEJEZETNEK minden ünnepe örömünnep, az engesztelési ünnepet kivéve: de ebből az alkalomból „sanyargassátok meg magatokat", mivel bűnük elfedezésén volt a hangsúly, 27. v. Minden ünnep előre ki volt jelölve.

(1)  Páska, 5. v, Állandó emlékeztető volt ez a megváltásra; Izráelt Isten kihozta a rabszolgaságból. Itt arról van szó, hogy Krisztus a mi páskabárányunk, akit feláldoztak értünk. Minden a Báránnyal kezdődik. Közvetlenül ez után jön a

(2)  Kovásztalan kenyér ünnepe, 6-8. v. Minden kovászt „el kellett távolítani" hét napra a házból. A rabszolgaságból való szabadulás szentségbe vezet. Ma Isten népének is el kell távolítania a gonoszság kovászát az életéből, 1Kor 5,7-8. A szent élet követelménye összhangban van Krisztus áldozatával.

(3)  Zsengék, 9-14. v. Ezt csak az ígéret földjén lehetett megtartani. Az első zsengék elhozatala a háláról beszélt, és annak elismeréséről, hogy minden Istené. Garancia volt arra, hogy később meglesz a teljes aratás. Ez számunkra Krisztus feltámadását jelenti, aki zsengéje lett azoknak, akik elaludtak,1Kor 15,20.23. vö. Jn 14,19. Ő fogja hamarosan feltámasztani a többieket.

(4)  Hetek, 15-22. v. Ezt a zsengék után az ötvenedik napon tartották, görögül mint Pentecost, azaz pünkösd ismeretes, lásd Csel 2,1. Két kovászos meglóbálni való kenyeret ajánlottak fel. Pünkösdkor történt, hogy a Gyülekezet megszületett, a Szent Szellem kitöltetett és zsidók és pogányok egy testté lettek.

(5)  Kürtzengések, 23-25. v. A nép kürtök hangjára gyűlt egybe, és speciális áldozatokat mutatott be. Mi is halljuk majd a Gyülekezetet összegyűjtő trombiták hangját, amikor az Úr visszatér, „és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk", 1Tesz 4,17. Amikor az Emberfia később dicsőségben tér vissza, Izráelt fogja összegyűjteni, „nagy trombitaszóval, Mt 24,31.

(6)  Engesztelés, 26-32. v. Itt Izráel bánkódott bűnei miatt, és ezt egyedülálló módon kell majd megtenniük, amikor „reám tekintenek, akit átszegeztek", Zak 12,10. Ez azonban átvezet a következő örömünnepbe, ami a

(7)  Sátoros ünnep, 33-36.39-43. v. Végül öröm váltja fel a szomorúságot. Az Úr uralkodik az egész föld felett, Zak 14,16. Mindezek az ünnepek Krisztusról, és Isten vele kapcsolatos programjáról beszélnek.

1Kor.5. 7 Takarítsátok ki azért a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert Krisztus, a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott. 8 Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalanságával.
1Kor.15. 20 Ámde Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül.
1Kor.15. 23 Mindenki a maga rendje szerint. Az első zsenge Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
Jn.14. 19 Még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti megláttok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Apcsel.2. 1 Amikor eljött a pünkösd napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt,
1Thessz.4. 17 azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
Mt.24. 31 És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
Zak.12. 10 Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét. És rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek.
Zak.14. 16 Akik pedig azután megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, esztendőről esztendőre mind fölmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek URának, és megünnepeljék a sátoros ünnepet.