Skip to main content

03.03 Olaj, kenyér, istenkáromlás

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 24,1-23

A HÉTÁGÚ LÁMPATARTÓVAL KAPCSOLATBAN Thomas Newberry a következőket írja: „Az arany lámpatartó a maga hét lámpájával az Isten szerinti szolgálat előképe a Szent Szellem hatalmával a bizonyságtétel különböző ágaival, ahol Krisztus annak középpontjában a forrás és a téma". Fejezetünkben azt látjuk, hogy ezt a bizonyságtételt az olaj szüntelen pótlásával kell fenntartani, ami a Szent Szellem szolgálatának a képe, 1-4. v. A fény a lámpatartó ágaiból magára a lámpatartóra esett, „hogy előre világítsanak" 2Móz 25,37. Istennek az a szándéka, hogy a Szellem által ihletett bizonyságtételünkben feltárja Krisztus dicsőségét; vö. Jel 1,12-13. A Jn 16,14-15 egy másik szempontot világít meg. A Szent Szellem szolgálata magára az Úrra fog összpontosulni. Arról van szó, hogy miközben így a Szellem segítségével szemléljük Isten dicsőségét Jézus Krisztus arcán, hasonlóbbá is válunk Őhozzá, 2Kor 3,18; 2Kor 4,6. A 3. vers az állandóan égő világosságról beszél. Ez volt az egyetlen fény a helyiségben, amely egyébként teljesen sötét lett volna.

A szentélyben állt még a kenyerek asztala. Ahogyan a fénynek állandóan ragyognia kellett, ugyanúgy a kenyereknek állandóan az asztalon kellett lenniük, 3Móz 24,8; 2Móz 25,30. A kenyér Krisztusról beszél nekünk, aki nemcsak értünk adta az életét, hanem nekünk is adja azt. Vele táplálkozunk. A törzseket képviselő tizenkét kenyér arról beszél, amit Isten népe Őneki jelent, ahogyan Krisztusban látható. Szükséges, hogy ne engedjük, hogy vele való táplálkozásunk „szárazzá" váljon, mert minden szombaton a kenyereket felújították, 8. v. Isten számára, ugyanúgy, mini szentjei számára, Krisztusban táplálék, megnyugvás, közösség és megelégedés van.

A szentélyen kívül a bűn valóságával találkozunk még Isten népe között is, 10-23. v. A 2Móz 20-ban az istenkáromlásért nincs büntetés megállapítva, csak az, hogy az illető nem marad „büntetlen'’'. Most döntést kell hozni, és Isten ítélete halál. Ne feledjük, hogy az istenkáromlás hitszegés volt, mivel az Ő felsőbbsége ellen szólt. A kegyelemnek ezen a napján nem rögtön foglalkoztak az Úr ellen szólóval, de a vétek megtörtént. Ezután hirdették ki a „szemet szemért" elvet, és látjuk a megparancsolt szigorú igazságszolgáltatást. A büntetés nem lehetett nagyobb, mint a vétek.

2Móz.25. 37 Készíts hozzá hét mécsest is, és úgy rakják föl a mécseseit, hogy bevilágítsák az előtte levő teret.
Jel.1. 12 Megfordultam azért, hogy lássam a hangot, amely velem beszélt, és amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót, aki bokáig érő ruhában volt, mellénél aranyövvel körülövezve.
Jn.16. 14 Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és kijelenti nektek. 15 Mindaz, ami az Atyáé, az enyém, azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti nektek.
2Kor.3. 18 Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.
2Kor.4. 6 Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
2Móz.25. 30 Tégy az asztalra szent kenyeret, hogy az mindig előttem legyen.