Skip to main content

03.04 Nyugalom és szabadság

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 25,1-24

ISTEN nem kemény gazda. Fejezetünk mutatja, hogy jobban tekintettel van népére, mint ahogyan mi vagyunk egymásra.

A 2-7. vers elmondja a szombat-évről, hogy minden hetedik évet a nyugalomnak kell szentelni, 4. v. A földet parlagon kell hagyni, és nem lehet megművelni. A 2Móz 20,10-ben a heti szombat volt kijelölve embereknek és állatoknak; most ebben a hetedik évben a föld is sorra került. Arra az igen természetes kérdésre, hogy „mit fogunk enni a hetedik évben?", 20. v., Isten a hatodik évben bőséges gondviseléssel válaszol, amikor a föld annyit fog teremni, hogy három évre elegendő lesz, 21. v. Ez a mannával való ellátáshoz hasonló gondviselésre emlékeztet bennünket, 2Móz 16,22. Law írja a következőket: „A hitnek vannak a leggazdagabb asztalai. Dolgozik, amikor Isten azt mondja, hogy dolgozz. Pihen, amikor Isten azt mondja, hogy pihenj, és engedelmességben boldogul." A gyakorlatban a szombat évet a nép nagymértékben figyelmen kívül hagyta, és ez volt az egyik oka a 70 éves fogságnak, 2Krón 36,21. A szombat-évet arra kellett használni, hogy jobban megismerjék Isten törvényét, 5Móz 31,10-13 - alighanem ezt sem gyakorolták.

A jubileumi év, 8-24. v., hét szombat év után következett. Ezt az engesztelés napja vezette be, 9. v., amely magában foglalta a bűnbánatot és bűn elfedezését az engesztelés által. „Szabadságot" kellett hirdetni, 10. v., és a birtok adás-vételi eljárást ahhoz kellett igazítani, hogy időben milyen közel van a trombita megszólalása az engesztelés napján, 16. v. A trombitára való várakozás befolyásol-e bennünket otthonunkban és munkahelyi foglalatosságunkban? 1Tesz 4,16. Ahogyan az Úr Jézus megjelenését is a szabadulás kedves esztendeje vezette be, Lk 4,18-19, ugyanúgy második, dicsőséges eljövetelekor is jubileumát fogja ünnepelni a föld.

Fejezetünk tanulmányozása a következő gondolatokat ébreszti bennünk: (I.) „Az Úré a föld", Zsolt 24,1. Nem adta azt teljesen az emberek kezébe. (II.) Isten gondot tud viselni. Mivel a jubileumi év egy szombat-évet követett, egymást követő két évben nem lehetett földművelő tevékenységet folytatni. Az Ő bőkezűségét az engedelmesség bizonyította. (III.) A jubileumi év feloldotta a rabszolgaság kötelékeit, és „ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek", Jn 8,36.