Skip to main content

03.13 A kémek beszámolója

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 13,1-33

PÁRÁN PUSZTÁJÁBAN TÁBOROZVA, 4Móz 12,16 (13,1); vö. 10,12, amely viszonylag közel volt Kánaán határához, az izraeliták pusztai vándorlásuknak döntő fázisához érkeztek. Úgy tűnhet, az Úr parancsolta nekik, „hogy kémleljék meg a Kánaán földét", 13,1-2, de ők azt mondták, hogy „Küldjünk embereket előre, hogy kémleljék meg nekünk azt a földet", 5Móz 1,22. Az Úr maga már „kinézte nekik", Ezék 20,6. Ez a kikémlelés nem Istentől, hanem az ember akaratából történt, és az emberi elhatározás katasztrófával végződik.

Tizenkét törzsi főembert bíztak meg, azok pedig megkémlelték a földet „dél felől... Hebronig", 23. v.

A Hebron szomszédságában lévő Eskól völgyéből a kémek elvittek egy rúdon egy szőlőfürtöt, amelyet ketten vittek, ezenkívül gránátalmákat és fügéket, 24. v. Ez a három különböző gyümölcs, Kánaán termékenységének jelképe, Krisztust ábrázolja ki. Az elsőnek említett szőlő, a szőlőtőke gyümölcse gondolatainkat „az igazi szőlőtőre", Jn 15,1, irányítja, Krisztusra magára, különösen pedig az Ő felsőbbrendűségére, Kol 1,18. A gránátalmák a sátorral és a templommal állnak kapcsolatban, 2Móz 28,33; 2Krón 4,12-13, az imádattal függenek össze. A fügék és azok édessége Krisztusra, mint édes táplálékunkra emlékeztetnek bennünket, vö. Én 2,2, amint a Szentírást kutatjuk. Ezeket a gyümölcsöket „Hebron" közelében találták, amelynek jelentése „közösség". Az Úrral való közösség lényeges az Eskol isteni gyümölcsében való részesedéshez.

A kémek, miután negyven nap múlva visszatértek, 26. v., beszámoltak róla, hogy a föld jó, de a nép és városai erősek, 28- 29. v. Ez nyugtalanságot okozott, de a Káleb (teljes szívű) nevű kém csillapította az embereket, ezt mondva: „felmehetünk és elfoglalhatjuk; mert kétség nélkül megbírunk azzal", 31. v. Ő az Istenbe vetett hit bizalmát mutatja be.

A többi kém ezt mondta: „Nem mehetünk fel...", a hit hiányát fejezve ki ezzel, „mert erősebb az nálunk", 31. v. - ez a hitetlenség vitatkozása, amely nem számol Istennel.

Ezek a hitetlen kémek azután a nép között beszéltek; ezt mondva: „láttunk ott óriásokat... és olyanok voltunk... mint a sáskák..." 33. v. - ez a láthatóra nézés következtetése. Őrizkedjünk ettől, „mert hitben járunk, nem látásban", 2Kor 5,7.

4Móz.13. 1 Azután elindult a nép Hacérótból, és a Párán-pusztában ütött tábort.
4Móz.10. 12 és elindultak Izráel fiai úti rendjük szerint a Sínaipusztából, és a felhő a Párán-pusztában állapodott meg.
Ezék.20. 6 Azon a napon esküre emeltem kezemet nekik, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről arra a földre, amelyet kinéztem nekik, amely tejjel és mézzel folyik, és minden ország ékessége.
Jn.15. 1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
Kol.1. 18 Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség.
2Móz.28. 33 Az alsó peremére körös-körül csinálj gránátalmákat kék, bíborpiros és karmazsinszínű lenből, és köréjük körbe aranycsengettyűket is.
2Krón.4. 13 És négyszáz gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóba, a két kerek gömb beborítására.
Én.2. 2 Mint liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok között.
2Kor.5. 7 mert hitben járunk, nem látásban.