Skip to main content

03.17 Az edomiták ellenállása

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 20,1-22

FELVIRRADT „az első hónap" a kivonulás óta eltelt negyvenedik évben, 1. v., és a vándorlás évei a végéhez értek.

Kádesből lett volna egy rövidebb útja Edómon keresztül az izraeliták új nemzedékének Kánaán felé. Edómot megkerülni, amely az Akabai-öböltől a Holt-tengerig húzódott, sokkal hosszabb utat jelentett. A rövidebb útvonal ismeretében Mózes követeket küldött Kádesből Edóm királyához, azt a királyi kegyet kérve, hogy a „testvére, Izráel" áthaladhasson országán. Annak a biztosítéknak ellenére, hogy a nép a király országútján fog maradni, 14-17. v., a király ezt válaszolta: „Nem mehetsz át az én földemen", 18. v. Mózes további kérlelésére válaszul ez a durva király újra megtagadta ezt, 20. v. Az ihletett író ekkor hozzáteszi: „Mivel nem akarta Edóm megengedni Izráelnek, hogy általmenjen az ő országán: azért eltért Izráel őtöle", 21. v. Ennek kettős szellemi jelentése van számunkra.

Edóm elutasítása. Az edomiták Ézsau leszármazottai voltak, az izraeliták pedig testvérétől, Jákobtól származtak, természetes rokonság volt közöttük. Az együttműködést testvéri alapon várták, de elutasításban volt részük. Ahogyan az „Edómra" alkalmazott héber szó rokon az „Ádám" szóval, Izráel test szerinti testvére újjá nem született természetünket szimbolizálja bennünk, amelyet „óemberünknek" nevezünk, Róm 6,6. „Izráel" jelentése; „Isten uralkodik", vagyis képletesen a mi megújult természetünk, amelyet „új embernek" nevezünk, Kol 3,10; Ef 4,24. „Nem akarta Edóm megengedni Izráelnek, hogy általmenjen az ő országán", 4Móz 20,21, ellenséges indulatot fejezve ki „testvére Izráel" iránt, 14. v. Az ellenségeskedést nem lehet barátsággá változtatni, ahogyan Mózes remélte. Ugyanez az elv alkalmazható szellemi értelemben is; két természetünk, a régi és az új, összeférhetetlen, ahogyan Edóm és Izráel volt. Így „a test a szellem ellen törekedik", Gal 5,17.

Izráel reagálása: Szembekerülve ezzel az ellenállással, Izráel nem folyamodott fegyverekhez, hogy kikényszerítse az átvonulást Edómon, hanem „eltért Izráel őtőle", 21. v. Mi sem harcolunk a testtel azért, mert „óember", mivel keresztre feszíttetett Krisztussal, így halottnak tekintjük, Róm 6,6.11, és „él bennem a Krisztus", Gal 2,20. Ezért mondja az apostol: „Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld", és „Szellem szerint járjatok", 2Tim 2,22; Gal 5,16.

Róm.6. 6 Mert tudjuk, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszíttetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.
Kol.3. 10 és felöltöztétek az újat, aki teremtője képmása szerinti ismeretre újult meg.
Ef.4. 24 és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Gal.5. 17 Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.
Róm.6. 11 Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Gal.2. 20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
2Tim.2. 22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat.
Gal.5. 16 Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez!