Skip to main content

03.18 Bálám prófétai „példabeszédei"

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 22,41-24,25

UTAZÁSUK VÉGÉHEZ ÉRKEZVE Izráel fiai „tábort ütöttek Moáb mezőségén", 22,1. Bálák, a moábiták királya, félve ettől a diadalmas néptől, amely országa határának közelében ütött tábort, elküldött a midiánita Bálámért, hogy átkozza meg őket, 22,2-11. Ebből a célból Bálák három magaslati pontra vitte el Bálámot.

Felvitte őt „a Baál magas hegyére", 22,41. Bálám itt mondta első „példabeszédét", 23,7-10. Elutasítva, hogy átkozza „azt, akit Isten nem átkoz", ezt mondta: „Imé oly nép, amely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé". Elkülönülés jellemzi Izráelt, ugyanúgy, mint a Gyülekezetet, Jn 17,14.

Bálák, kifogásolva, hogy a tábornak „csak valamely részét" látta, elvitte őt „a Piszga tetejére", 23,14, a tágabb kilátás kedvéért, és azt kívánta, hogy átkot mondjon. Második „példabeszédében", 23,18-24, Bálám ezt mondta: „(Isten) nem vett észre Jákobban hamisságot". Izráel a törvényszegés megbocsátásával és a bűn elfedezésével, megigazultan látható; vö. Zsolt 32,1; Róm 4,6-8.

A felbőszült Bálák elvitte a hajthatatlan prófétát „a Peór tetejére", 23,28, hogy elmondja harmadikpéldabeszédét", 24,3-9. Bálám ezt mondta: „Mily szépek a te sátraid ó Jákob!", amikor meglátta a letáborozott tizenkét törzs szép elrendezését. Izráel „királyának" eljövetelét, mint aki nagyobb a legnagyobbnál, „és felmagasztaltatik az Ő országa". Izráel minden ellenségét legyőzve biztonságban lesz „mint nőstény oroszlán; ki serkenti fel őt?".

Bálák, hallva ezt a harmadikpéldabeszédet", haraggal telt el, és ajánlotta Bálámnak, hogy fusson, ha kedves az élete, 24,10-11. Eltávozása előtt Bálám negyedik „példabeszédét", 24,15-24, is elmondta, amely az utolsó időkre vonatkozott, 14. v. Megjövendölte, hogy „Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izráel ből". Mivel Krisztus, mint „Csillag", egy hitetlen népből, alázatosan fog eljönni, ezért „Jákob" neve szerepel. Ezzel szemben, bár nincs hatalmas uralkodóként azonosítva, de meg van személyesítve, mint „királyi pálca", amely birodalmi hatalmat szimbolizál, mégiscsak a hitehagyott „Izráelből", származik, amelynek ellenségeit leigázza, és mindenek felett uralkodik majd.

Természetfeletti módon akadályozta meg Isten Bálámot abban, hogy megátkozza Izráelt. Csodálatos módon Izráel áldására fordította beszédét, amelyet az Úr elkülönített a nemzetek közül, hogy megigazítsa egy eljövendő napon. A hatalom csúcsai várják őket Messiás-Királyukkal közösségben.

Jn.17. 14 A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok.
Zsolt.32. 1 Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Róm.4. 6 Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. 7 Boldogok, akiknek megbocsáttattak hamisságaik, és akiknek elfedeztettek bűneik. 8 Boldog ember az, akinek az Úr a bűnt nem számítja be.