Skip to main content

03.21 Hallgass figyelmesen - Isten szólt!

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 4,1-13.32-40

HALLGATNI nem mindig olyan könnyű, mint amilyennek látszik! Ez a fejezet a figyelmes hallgatásra való felszólítással kezdődik, amikor Isten rendeléseire és végzéseire tanít, 1. v. Csak ilyen módon képes élni a nemzet, és véglegesen birtokba venni az országot. Az Úr nyitott füleket keres, úgy, hogy Igéjét befogadják. Életbevágóan fontos, hogy az Igét a maga teljességében értékeljék és engedelmeskedjenek neki. Az ihletett igazságot nem szabad megmásítani - ez minden korban fontos.

Az Isten Igéjével szembeni helyes magatartás gyümölcseit az a jólét szemlélteti, amelyet eredményez, 4-8. v. A túlélést az engedelmesség jutalmának mondja, 4. v. Ezt az engedelmességet be kell vinniük az ígéret földjére, 5. v. A 6-8. versben rejlő igazságok hatalmas alkalmazási lehetőséget tárnak elénk, amennyiben Isten szándékai a nemzet jövőjével vannak összekapcsolva. Izráel Istene közel volt. Csak az Ő rendeléseinek való engedelmeskedés hozhatja meg számukra a nagy bölcsességet, valamint az Ő jelleme megértésének mélységét. Jegyezzük meg, hogy Izráel egyetlenszerű volta csodálatos Istenében és törvényeinek igazságosságában van. A mi időnk és a mi közösségünk az Úrral más lehet; az itteni alapelvek sokra taníthatnak bennünket; vö. Róm 15,4.

Gondos magatartásra van szükség az Isten parancsolataira való válaszadásban, 9-13. „Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet"; ezek erőteljes szavak, a Sínai félelmetes légkörére emlékeztetnek. A törvényt tűz és sötét felhő közepette adták. Ezt sohase felejtsük el. Szükségleteinket nem elégítheti ki az Igéhez való felületes közeledés, vagy felszínes tisztelete annak az Istennek, aki a Szerzője az Igének; vö. 2Tim 2,15.

Figyeljük meg elmélkedésünkben, hogyan írja le annak okait, hogy Isten egyedülálló kijelentést adott a nemzetnek, 32-40. v. Mózes hozzálátott, hogy részletesen ismertesse a szövetség feltételeit, és a parancsolatok összefoglalását. Micsoda kiváltság hallani Jahve hangját a tűzből, 33. v. A nép kiválasztása, valamint vándorlásuk közben az Ő jelenléte azt célozta, hogy kifejezésre juttassa szeretetét, 37. v. Csodálatos szuverenitás! Isteni hatalom folytán az üdvösség és győzelem biztosítva volt, 38. v. Arról van szó, hogy egyedül a gyakorlat fogja bizonyítani az engedelmesség értékét, 39-40. v. Legyen ez felhívás ma számunkra, ahogyan Igéjének drága igazságait alkalmazzuk.

Róm.15. 4 Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy állhatatossággal és az Írások vigasztalása által reménységünk legyen.
2Tim.2. 15 Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét.