Skip to main content

03.25 Átkelés a Jordánon

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 9,1-29; 10,12-22

A MÓZES 5. KÖNYVE úgy írható le, mint a Józsué könyve „előszobája". Mózes kijelenti annak bizonyosságát, hogy Izráel birtokba veszi az ígéret földjét. Abban a szavában, hogy „ma", a közelség hangsúlyozását, valamint a meghódítás bizonyosságát látjuk. Óriásokkal biztosan találkozni fognak, de Isten hatalma előttük megy, és pusztítja ellenségeiket. A győztes oldalán voltak, 9,1-3. Bizonyosak lehettek örökségük felől.

Ezen a ponton a nemzet szokásait tekinti át Isten. Miért készülhetnek bemenni egy ilyen jó örökségbe? „Nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért". A diadal első mámorában könnyen eluralkodhatna rajtuk a gőg, és ezt mondhatnák: „Az én igazságomért", 4-5. v. Az Úr leállít bármilyen ehhez hasonló gondolatot. A birtokbavétel az Ő ígéreteinek, a pátriárkáknak tett esküjének beteljesedését jelenti. Újból hangsúlyossá lesz számunkra Jahve tántoríthatatlan hűsége hűtlen népe iránt.

Mózes szomorú jegyzéket nyújt át azokról a bűnökről, amelyeket elkövettek. Mennyire haragra ingerelték az Urat a pusztában!, 6-7, v. Isten eme nagy emberének mélységes érzelmei nyilvánulnak meg szavaiban, amint határozottan kifejti gonoszságaikat. Éppen a parancsolatok átadása idején történt, hogy Áron és a nép imádta az aranyborjút. Ez a „keménynyakú nép" az egész vándorlás alatt zúgolódott és lázadozott. Emberileg szólva, minden rossz elmondható volt róluk. Romlottságuk miatt eltékozolták az áldást. Nem ilyenek vagyunk-e gyakran mi is?

Ezzel a sötét háttérrel szemben mutatkozik meg Mózes néphez való viszonyának szépsége, 25-29. v. Nagy közbenjárójukká vált, és milyen sok múlt ezen. „Imádkoztam." Esedezett értük és védte őket bűnükben. Jahve előtti nagy könyörgése az Ő nevének tisztességéért történt. Az Úr népe minden korban sokat köszönhetett egy olyan vezetőnek, aki az imádkozásra adta magát. Izráel eme közbenjárás hatalmával a háta mögött vonult be Kánaánba.

Végül figyeljük meg Isten követelményeit, 10,12-22. Itt vannak röviden összefoglalva a Mózes 5. könyve elvárásai. Istennek az a vágya, hogy a szentség szellemi egészséghez vezessen, és hogy népe kizárólag az Övé legyen. Figyeljük meg a bőséges bűnnel szemben a még bőségesebb kegyelem szépségét, 21-22. v.