Skip to main content

03.31 Törvények egy szent nép számára

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 22,1-8; 24,10-22; 25,1-3; 26,16-19

MÓZES 5. KÖNYVE Izráel törvényeinek kihirdetése. Mózes határozottan kifejtette a törvényeket és rendelkezéseket, és megerősítette őket, hogy amikor a nemzet belép az ígéret földjének új világába, ne legyenek kétségei az Úr követelményeit illetően. Bizonyos részletek manapság lényegtelennek tűnnek, mégis egyetlen üzenetről beszélnek. Ezek „szent törvények egy szent nép számára!" Jólétüket, és a szent Isten megelégedését engedelmességük fogja eredményezni.

Megfigyelhetjük, hogy mindenkinek a szükségleteit figyelembe veszi, akikre ezek a törvények vonatkoznak, 22,1-8. A gondoskodás az állatokra is kiterjedt. Ha egy állat elkóborolt, vagy elveszett, segítséget kellett nyújtani. Ugyanígy volt házaikkal is; gondoskodtak arról, hogy baleset ne fenyegesse a látogatók biztonságát, 8. v. Még a madarakkal kapcsolatos magatartás is idetartozik, 6. v. Az izraeliták igazi természetvédők voltak. Emlékezhetünk rá, hogy Istenüknek gondja volt a leeső verébre is. Törvényeiben jósága látható.

A törvény tekintettel van az emberek egymással szembeni igényeire. Az egymással szembeni magatartás tisztelet dolga legyen, 24,10. Nem lehetett felhasználni a vagyon növelésének eszközéül a törvényt. Bármilyen zálogot vettek a szegénytől, napnyugtakor vissza kellett adni: „igazságul lesz ez néked az Úr előtt, a te Istened előtt", 13. v. Ne legyen tehát közöttük elnyomás. A szegény és a szűkölködő, az árva és özvegy egyaránt számíthat a honfitársára, és irgalmasan gondoskodni kell róluk. Az Úr ezt mondta: „szeresd felebarátodat, mint magadat". Még a büntetést is korlátozni kellett, 25,1-3. Magatartásunkban ez vezessen bennünket: „senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy szeretitek egymást", mert „a törvény betöltése a szeretet".

Fejezzük be azokkal a kötelezettségekkel, amelyek egyrészt Izráelre, másrészt az Úrra vonatkoznak, 5Móz 26,16-19. Ez valójában hűségnyilatkozat. A nép „kimondatta", hogy Ő Istenük lesz, hogy járhassanak az Ő útjain. Ő azt „mondatta ki" velük, hogy az Ő tulajdon népévé lesznek, szent néppé az Ő számára. Így Istennek ezek mögött a törvényei mögött az Ő szeretetét látjuk. Választ várt megváltottjaitól, engedelmességet, amelyet az iránta való szeretet motivált. Milyen gyakran összetörték szívét hűtlenségükkel! Micsoda kihívás ez számunkra, akik „kegyelem alatt" vagyunk. „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.".