Skip to main content

04.03 Bevezetés Józsué könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Józsué

HIBA LENNE azelőtt hozzákezdeni Józsué könyvének tanulmányozásához, hogy figyelmet szentelnénk Józsué felkészítésének egymást követő lépéseire, amely az eddigi Írásokban körvonalazódik. A következő részek mutatják azokat a szakaszokat, amelyek által Istennek ez az embere tisztelt mesterének felkészült utóda lehetett. Figyeljük meg ezeket gondosan: 2Móz 17,8-16; 24,13; 32,17-18; 33,11; 4Móz 11,24-29; 13,3.8.16; 14,6-10; összesen hét igehely.

Józsué könyve felvázolja Isten népének „magasabb szintre" való felemelkedését. Miután az 1Móz-ben „lementek", a 2Móz-ben „ki", a 3Móz-ben „be", a 4Móz-ben „át", Izráel most Józsué könyvében „felmegy", 5Móz 1,22. Józsué könyve az Efézusiakhoz írt levél ószövetségi előzetese. Izráel megígért örökségébe való bemenetele a mi bemenetelünket mutatja be minden szellemi áldásba „a mennyeiekbe a Krisztusban", a pusztai vándorlásból a gazdag örökségbe. Összesen hét kőhalom szerepel; 4,9; 4,3; 7,25-26; 8,29; 8,30-32; 10,27; 24,24-28.

A könyv, Józsué szempontjából nézve két részre oszlik a 13,1- nél. Itt olyan ember lesz, akinek új szolgálata van, aki a nép vezetője volt a háborúban, megöregedett, de Isten nem tekintette feleslegesnek. Most ügyintéző lett a nép között. A harcias napok elmúltával az öreg harcos megbízható veterán, hogy tanácsot adjon. A kor sohasem vet véget a szolgálatnak, csak a természetét változtatja meg.

Miközben szemünk Józsuén van, gondoljunk a mi nagyobb Józsuénkra (Jézusra, Zsid 4,8-11), aki feltámadásban vezet minket, az Ő mennyei népét a nyugalomba. Mózes, a törvény képviselője sohasem vezethette a megváltott népet „Kánaánjukba". Ehhez a feladathoz nagyobb Valakire volt szükség, mint Józsué - akinek neve azt jelenti, hogy Jahve, az Üdvözítő (Jézus) - feltámadott Üdvözítőnkre, aki egyedül a Nyugalom-szerző. Mózes engedetlenségében és ezt követő halálában, 4Móz 20,12; 5Móz 3,23-28, látjuk egyrészt bizonyítva az ember felelősségét és Isten szuverenitását, másrészt különös összhangjukat, hogy az isteni követelmények teljesüljenek.

Isten dicsőségére - Izráel sikeresen meghódította az országot, 1- 12. fej. 1,9; 3,10; 4,23-tól; 6,16; 8,1; 10,14; 11,6-tól; 23,3.

Isten kegyelme által - Izráel birtokba kapta az országot, 13-22. fej.: figyeljük meg a 12 törzsi osztályrészt, és a 2. térképet a 118. oldalon. Ezért nekik szeretniük és szolgálniuk kell Őt, 23-24. fej.