Skip to main content

04.03 Józsué átveszi a szolgálatot

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 1,1-18

AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBBJAI is meghalnak és utódokra van szükség, 2. v. Mózes is kifejezte azt a szándékát, hogy „ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk", 4Móz 27,15-17. Napjainkban is szükség van olyan férfiakra, akik rendelkeznek Józsué készségével, és hajlandóak követni azt az utat, amelyen a Mester ment, Józs 1,7a.

Fejezetünkben ma három dolog igényli figyelmünket.

Az isteni elhívás, 1-5a. v. Józsuét egy emlékeztetés állítja meg, 2a. v., és egy útmutatás helyezi készültségbe, 2b. v. Isten cselekvésre való felszólítása isteni ígéreten alapszik, (a) kiterjedt birtoklásról, 2-4. v. és (b) széleskörű védelemről, 5b. v. Milyen szomorú, hogy Isten népe sosem veszi teljesen birtokba azt, amit Ő bőségesen ad.

Az emberi kötelezettségvállalás, 10-12. v. Figyeljük meg az „azért" szót a 10. versben, amely a 2. vers „most" szavát követi, és tanuljuk meg, hogy Isten minden hívására az egyetlen helyes válasz a tétovázás nélküli engedelmesség. Azonban az elhívás és a kötelességvállalás között ott van:

Az isteni megbízás, 5b-9. v. Itt feltételek vannak, amelyeket teljesíteni kell, és ezekre helyezzük a hangsúlyt mai elmélkedésünk során. Ez a szakasz egy irodalmi gyöngyszem. Figyelmet és engedelmességet igényel. Életbevágó fontosságú középpontja az ígéret és felhívás koncentrikus gyűrűinek.

A külső gyűrű az Úr hűséges védelmének ígérete abban a feladatban, amelyet Józsuéra bízott, 5b, 9b. Ettől függ a biztos győzelem, 5a. v. Ez fennáll pozitív értelemben: „amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek", valamint negatív értelemben egyaránt: „el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled". Ezt azután teljesen szentesíti, 9b. v., biztosítva Józsuét, hogy hűsége és hatalma (Jahve, a te Istened) vele lesz nemcsak mindig, 5b. v., hanem mindenhol. Ennek a biztosítéknak a tudatában kell Józsuénak kibontakoztatnia saját lelkesítő feladatát. A felszólítás a következő: „Légy bátor (a belső titok) és erős (a külső jel)", 6a. v., és Isten nyújtja erre a buzdítást, 6b. v. Ezt a felszólítást a 9a. versben megismétli. Ez a külső gyűrű. Most következik a szellemi lényeg, a létfontosságú középpont, az isteni parancs, 7b-9a. v. Lelkemnek a Szentíráshoz való viszonya mindent meghatároz. Mert az, hogy „légy bátor és... cselekedjél", biztosítja, hogy „jó szerencsés lehess", 7-8. v. Le ne becsülje, 7a. v., el ne térjen, 7b. v., el ne távozzon, 8a. v., az Igétől, se engedetlen ne legyen, 8b. v.

Tanulság. Életem pályáján az Igének kell a középpontban lennie.