Skip to main content

04.06 Az első győzelem

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 5,13-6,27

ÁTMENTEK A JORDÁNON, eltávolították a gyalázatot (lásd Kol 3,5), megtartották a páskát 38 év után (fontos a sorrend), és most új tápláléka van Izráelnek, az ország régi gabonája. Ez Krisztusra mutat a feltámadásban! Jerikó most szemben áll Izráellel, a harc azonban nem annyira a kánaániták és izráeliták között áll fenn, hanem Isten és a Sátán között!

Az ösztönző valóság, 5,13-15. Józsué a gonosz első bástyájával szemben nem a falakat látja, hanem egy Férfiút! A kérdés nem közte és a város között merül fel, hanem az Úr és az ellenség között, 14a. v. Ahogyan Övé a parancsnokság, ugyanúgy Övé a hadművelet is. Józsué győzelmének titka: magatartása, és engedelmessége, ezek biztosítják képességét, 15. v.; Ef 6,10.

A hadművelet közölt módja, 6,1-5. „Mondta az Úr"! Józsué parancsnoka tehát Józsué Ura volt! Micsoda kegyelem! Az Úr ismeri gyengeségünket, és hajlamunkat, hogy a győzelemben felfuvalkodjunk. „Kezedbe adtam", 2. v.; a győzelem már bizonyos volt! Azután a 3. versben a „ti" megszabja a feltételeket, miközben ismerteti a tervet. Az igazi katonai eljárásban a rendelkezések rövidek, élesek és tömörek voltak. Józsué az elképzelést lehetetlennek tekintette? Nem volt rá oka! Ézs 55,8-tól. Figyeljük meg az Isteni tökéletesség pecsétjét, amelyet az ismétlődő „hetesek" sugallnak, Józs 6,4.

A módszer fenntartás nélküli végrehajtása, 6,6-20a. A lőréses falakon gúnyolódó tömeg egy hétig élvezte a fokozódó szórakoztatást. De mivel az Úré a vezetés, és az élen is jár (a frigyláda), a felvonulás hatalmas és hűséges jelenlétének szimbólumává vált. Elérkezett a hetedik nap, és az utolsó kör megkezdődött. Kiadták az utolsó parancsokat és szótlan csend uralkodott, mert a munka az Úré volt. Felkészültek a győztes kiáltásra, és a városlakók ítéletére, az értékek pedig az Úrnak voltak „szánva".

Az uralom azonnali kiteljesedése, 6,20b-27. Egy utolsó trombitaszó, egy hosszan tartó kiáltás, és minden el volt intézve. A falak leomlottak, nem is egyszerűen „leomlottak", hanem „leszakadtak", 20. v. A földbe süllyedtek, nem képeztek akadályt, 20. v. Figyeljük meg a győzelem utolsó csapását, nem fegyverrel, hanem prófétai szóval, 26. v.; 1Kir 16,34.

Tanulság: A győzelem útja minden szellemi harcban az, hogy először le kell borulni az Úr serege Fejedelmének lába előtt.

Kol.3. 5 Öldököljétek meg azért földi tagjaitokat: a paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a telhetetlenséget, amely bálványimádás.
Ézs.55. 8 Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az ÚR!
Ef.6. 10 Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében!
1Kir.16. 34 Az ő idejében építette újjá Jerikót a bételi Híél. Elsőszülött fia, Abirám élete árán vetette meg annak alapját, és kisebbik fiának, Szegúbnak élete árán állította föl kapuit az ÚR szava szerint, amelyet Józsué, Nún fia által szólt.