Skip to main content

04.12 Otniél és Éhúd

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 3,7-31

A NEMZETI ELHAJLÁS isteni büntetéshez vezetett, nagy nyomorúságba juttatva őket, és mindegyik tragikus ciklusnak az volt a csúcspontja, hogy megszabadultak, amikor bűnbánatot tartottak.

(1)  Otniél és Kusán-Risathaim, 7-11. v. Az Istentől való erkölcsi eltávolodás, 7a. v. és a bálványimádás, 7b. v. elkerülhetetlenül odavezet, hogy elborít a világ. Ezt fenyítésképpen is megengedheti Isten gondviselő keze, 8a. v. Mezopotámia az a hely volt, ahonnan Ábrahám eljött, és a világot képviseli annak dicsőségében, de őt egy nagyobb dicsőség látomása utáni vágy kivezette onnan, Csel 7,2. Királya Kusán-Risathaim volt (kétszeres gonoszság fejedelme), azaz a világ fejedelme. A „feltámadt élet" évei helyett (nyolc, Józs 3,8) világias, földi leigázottság éveit tapasztalták. Ki szabadíthat meg Isten uralma alatt ilyen fogságból? Azok, akik Otniélhez hasonlóan oroszlán-szívűek, tudják, mit jelent kivívni a győzelmet az első szeretet hatalmában; vö. 1,12-13. Ahogyan az első bíró az első szeretet energiájával győzött, a Jel 2,3-ban az első gyülekezet annak hiányában szenvedett, 2,4. Emlékezz az 1Jn 2,15-re. A Szellem hatalmától ösztönzött Isten iránti szeretet, Bír 3,10., legyőzi a világot.

(2)  Éhúd és Eglon, 12-13. v. Ha Otniélnél a világ volt az ellenség, amivel szembe kellett állni, most a test az. Moáb, a test terméke, 2Móz 19,30-38, testi testvérével, Ammonnal együtt, Amálekkel szövetkezve, amely a test hatalmát jelenti, vö. 1Móz 17,8-13, megtámadja Izráelt és leigázza. Ezt Eglon vezetésével tették, aki mindhármat együtt képviselte. Kövér ember volt, 17. v., aki szerette saját kényelmét, 20. v. Kicsoda szabadíthat meg most ilyentől? A „jobbkéz embere", egy benjáminita, 1Móz 35,18, aki mellesleg balkezes volt, Bír 3,15. Ez szellemi értelemben azt jelenti, hogy mindkét kezét egyformán jól használó? Ha én Isten jobbján vagyok, akkor gyengeségem bal keze van érintkezésben a mindenhatósággal! Így feltehetően jól lehet használni a kétélű kardot, Zsid 4,12, amelyet magunkévá tehetünk, Józs 3,16. Egyedül ez hatásos a test megölésében, 21-22. v.; vö. Gal 5,24. Milyen megfelelően utal az „Istennek beszéde", Bír 3,20, gondolatban a kétélű kardra, 16. v.

Tanulság: Szívünkben az Isten iránti első szeretettel (Otniél) örökre forduljunk el a „faragott képektől", és használjuk a kardot a test pusztulására (Ehud).

1Jn.2. 15 Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete.
Zsid.4. 12 Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.