Skip to main content

04.13 Debóra, egy anya Izráelben

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 4,1-24

MEZOPOTÁMIA távoli ellenség volt; Moáb (a test), egy rokon, a szomszédban lakott; most viszont Izráel az országon belüli kánaánitákkal került szembe! Bizony, a magasságban lévő szellemi gonosz erők most megütköznek velünk. Előképszerűen találkozunk a világgal és a testtel; most az ördög emelkedik fel ellenünk. Az ördög első győzelme a nő felett, ez történt Éva esetében. Most az ő legyőzése történik meg egy nőn keresztül. Debóra nagy bátorítás Isten asszonyai számára.

(1)  Ismerte Istenét. Istentől ihletett prófétanő volt, 4. v. Bíróvá lett, 4. v., tehát férfiakkal érintkezett. Milyen nagy szükség van manapság istenfélő idősebb nőtestvérekre, akik tanácsolni tudják a fiatalabbakat; lásd Tit 2,3-5.

(2)  Tudta hol a helye. Felmerülhet a kérdés: „Miért nő a bíró?". A választ Debóra énekében kaphatjuk meg. „Hiányzott a vezetés, hiányzott Izráelből, mígnem fölkeltem én, Debóra", Bír 5,7 (a Magyar Bibliatanács fordítása, 1991.). Azt vallja, hogy „Izráel anyjaként" kelt fel. Annak elhagyása, hogy „az Úr... támasztott", ahogyan például a 3,9.15-ben látható, sokatmondó. A Gedeon elhívását és Sámson előkészítését eredményező isteni ösztönzéseknek sincsen itt megfelelője. Nem volt férfi, akit Isten használhatott volna? Nem figyelmeztet-e bennünket misszionáriusi imalistáinkon a nőtestvérek túlsúlya a férfitestvérekkel szemben? Debóra hozzáállása fontos. Szolgálata szépen van kifejezve; „Debóra a pálmája alatt lakott.., és ide jöttek fel hozzá az Izráel fiai törvényre (tanácsért, eligazításért)", 4,5. Ez a vezetést nem érintette!

(3)  Ismerte az emberét. Érintkezésben volt azzal, amivel érdemes volt az országban, és rátehette a kezét Bárákra, noha ő még távol volt attól, hogy erős legyen, Bír 4,8. Mindenesetre jelenlétével bátorította, Isten parancsának eleget téve, 6. v., engedelmeskedve az Úr utasításának, 6. v., Isten ígéretével buzdítva, 7. v., neki pedig hasznára volt Debóra vezetése, 14. v., az ellenséget megtámadta és a csatát megnyerte. A fiatal férfi jól teszi, ha nem becsüli le istenfélő nőtestvérek segítségét, és nem felejti el, hogy még egy odaszentelt férfinél is az indokolatlan bizonytalanságban áldozatul eshet a remélt eredmény, 9. v. Debóra szavait igazolva Sisera megmenekül Bárák kardjától, és egy másik nő kalapácsától és sátorcövekétől pusztul el. Mennyire a szuverén Úr keze cselekszik értünk harcainkban, 11-12. v.

Tanulság: Ne becsüld alá női mivoltodat, szenteld oda!