Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Bírák 9,1-22

ENNEK A FEJEZETNEK a tragédiája az, hogy Izráel nem ellenségeivel harcol, hanem egymást mészárolja. Látjuk, hogy az Isten iránti készség nem ment tovább a vér szerinti leszármazással, 8,30-31. Amikor másodszor vetünk egy pillantást Abimélekre, eszünkbe jut, hogy a beképzelt és önjelölt emberek veszélyesek. Izráel újra Baálhoz tért, miután Gedeon meghalt. Megengedi-e Isten, hogy egy más jellegű korbács sújtson csökönyös népére? Egy ember, aki arra készül, hogy legyilkolja saját rokonságát, királyságra jutása érdekében tud-e igazán kormányozni egy népet? Minden korban voltak Diotrefeszek, 3Jn 9-11! Abimélek neve azt jelenti, „Apám király volt", pedig apja visszautasította a királyságot, Bír 8,22-23, és fia számára is visszautasította. Gyűlöletes dolog a pozícióért való korteskedés szellemi dolgokban, embereket (és démonokat, 9,4) felbérelni és kegyetlen erőszakot alkalmazni ambíciók megvalósításáért. Egy ember királlyá koronázása még a híres sikemi magas tölgyfa alatt sem juttatja neki a királyságot! Milyen áldott dolog, hogy Jótám megmenekült, ő ugyanis sokra taníthat bennünket. Példabeszédében a fák akarnak királyt választani.

1.Az olajfa azon az alapon utasítja vissza a koronát, hogy nagyobb dolog tiszteletet adni Istennek mint embernek. 2. A fügefa azon az alapon utasítja vissza a koronát, hogy a gyümölcstermés szolgálatát kívánja. 3. A szőlőtő is visszautasítja a koronát, előnyben részesítve azt, hogy örömet szerezzen Isten és ember szívének. Arra tanítanak ezzel, hogy több van a szellemi kövérségben, gyümölcstermésben, és jó illatban, mint a királyi hatalom gyakorlásában, Vegyük észre, hogy e három fa mindegyike Izráel bibliai képe. Ezek nem uralkodni akarnak, hanem, hogy uralkodjanak fölöttük. Lásd Gedeon szavát: „Az Úr uralkodik felettetek", 8,23. A tüskebokor (vagy galagonyabokor) elfogadja! Micsoda paródia! Hogyan reagált erre Abimélek? A 9,15-től megfigyeljük, mennyire összeférhetetlenek az ő igényei. Vagy behódolnak az abszolút tekintélynek, vagy elnyomásban lesz részük. El fogja pusztítani még a legnemesebbeket, a „cédrusokat" is. Jótám példabeszéde és kijelentése pontosan beteljesedik, 20. v. Mennyire kijött a tűz Abimélekből, 45-49, de a hozzá hasonló emberek saját halálos ítéletüket írják alá, 53. v. Így torolta meg Isten Abimélek gonoszságát, 56. v.

Mennyire szükséges Jakab szavának méltánylása, Jak 3,1.

Tanulság: Elégedj meg azzal, ha csak keveset is tehetsz Istenért és emberért!

Bír.8. 30 Gedeonnak volt hetven fia, akik tőle származtak, mert sok felesége volt. 31 A sikemi másodfelesége is szült neki egy fiút, akinek az Abímelek nevet adta.
3Jn.1. 9 Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. 10 Ezért ha odamegyek, emlékezetébe idézem azokat a dolgokat, amelyeket művel, hogy gonosz szavakkal áskálódik ellenünk, sőt még ezzel sem elégedve meg maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt megtennék, azokat ebben megakadályozza és a gyülekezetből kiveti. 11 Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta Istent.
Bír.8. 22 Ekkor az izráeli férfiak ezt mondták Gedeonnak: Uralkodjál felettünk te és a fiad és fiadnak a fia, mert megszabadítottál minket a midjániak kezéből! 23 Gedeon ezt felelte nekik: Én nem uralkodom fölöttetek, és a fiam sem fog uralkodni rajtatok. Az ÚR uralkodik fölöttetek!
Jak.3. 1 Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.