Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Bírák 11,1-40

MOST AMMON AZ ELLENSÉG, Izráelnek egy másik rokona. Meg akarja fosztani Izráelt a területtől (örökségtől), míg Moáb, a testvére a győzelemtől akarja megfosztani, 3,13. Vigyázz örökségedre Krisztusban! Jefte kétszeres hátránnyal indul, amelyért nem ő volt a felelős, 11,1-2, de Isten fel tud használni hátránnyal induló embereket! Figyeld meg Izráel szertelenségét, 10,6-10, Isten felingerlését, 11-14. v., Izráel bűnbánatát, 15-16a. v., és Isten szomorúságát, 16b. v. A vének segítségkérése Isten elhívásává válik, 11,5-6, mert Istennek munkája van Jefte számára, 12,7. Jefte jól ismerte, milyen kiűzetve lenni az örökségből, 11,2. Harcolni akar Izráel örökségéért. Olyan ember volt, aki félre tudta tenni bosszúvágyát, és uralkodott szíve felett, 6-11. v. A harc előtt szóval ütközik meg az ellenséggel, és teszi ezt jóindulattal, 27. v., érveléssel, 23-26. v., szellemi módon, 27b. v., és a valóságnak megfelelően, 14-28. v. Ismerte saját történetét és ezért értékeli az örökséget. Nem veti-e meg a Gyülekezet a maga örökségét azzal, hogy feledékeny a saját történelmét illetően? Ammon kemény elutasítása Jeftét a kardhoz kényszeríti. Isten Szelleme által, 29. v., megütközött velük és megtartotta a területet.

Jefte eltökéltségét fogadalma fejezi ki, 30-31. v. A fogadalmak veszélyesek lehetnek. Sámson megszegte, de Jefte megtartja. Az örökség megvédése neki mindennél többet jelent. Mi volt valójában a fogadalom? Halált jelentett? A hívő ember felajánlása élő áldozat, Róm 12,1! Az okot vizsgálva ne feledjük, hogy a Zsid 11 Jeftét is méltatja! Bátoríthat-e Isten bűntényt győzelemre vezetéssel? Jefte igazi izraelitának látszik, aki megismertette a maga beszédeit Isten előtt, 11,11. Az oltárra szánt égőáldozatnak hímnek kellett lennie, 3Móz 1,3. Ha két hónap múlva meg kellett volna halnia, elhagyta volna-e a leány bánatos apját? Nem az életét megy elsiratni, hanem a szüzességét, Bír 11,37. Nem volt-e rosszabb ez a halálnál egy zsidó hajadon számára? Minthogy egyetlen gyermeke volt, 34. v., és most már sohasem fog házasságot kötni, 39. v., Istennek szánt élet lett az övé, egyébként pedig Jefte neve nem lett megörökítve Izráelben. Ammon egy lány (Lót lánya) hitetlensége következtében született, Jefte lánya a hűség általi győzelmet jelzi.

Tanulság: Mennyire állhatatlan is a test, 12,1-6. Tartsuk meg elhatározásainkat.