Skip to main content

04.18 Sámson felemelkedik

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,1-25

FELTŰNŐ, hogy a Bírák könyvében Izráel utolsó ellenségei a filiszteusok, akiket rendszeresen „a körülmetéletlen filiszteus" névvel illetnek, a szövetség, vagy szentség jele nélküli vallást képviselik. Az ő kivándorlási útvonalukat (ugyancsak Egyiptomból) követve, abban nincsen hasonló a vér és erő által történt megváltáshoz (Vörös-tenger), a Jordánt sem keresztezik. Hasonlítsuk össze az Újszövetségben utolsóként említett laodiceai gyülekezettel is. Sok volt ott a forma, de kevés a valóság!

Mielőtt Isten biztosította a maga szabadítóját, kiválasztotta a csatornát. Figyeljük meg a Szentírás Annáját és Máriáját! Itt az asszony névtelen marad (figyeljük meg az ismétlődő „az asszony" kifejezést), de Istennél a névtelenség nem jelent jelentéktelenséget. Bátorítja-e ez az olvasót? Ez a leendő anya olyan volt, akit a következők jellemeztek:

(1)  Isten életerejének kell működésbe lépnie, mert teste magtalan volt, Bír 13,2. Csak így használható fel, Isten által.

(2)  Nyitott volt annak elfogadására, hogy az isteni közlésnek alárendelje életét, így válhatott alkalmassá, hogy felkészüljön egy másikra, 4-5. v. Cselekvésre szánta tehát el magát, 6-7. v., aztán pedig várta a további utasítást, 8-14. v.

(3)  Mindez imádathoz és az Úr akaratának való odaszenteléshez vezetett, Isten kegyelmének és hűségének mély megértését eredményezte, 12a.15-23. v. Hogy fejlődik ez az egyszerű, de hívő asszony! Aztán „szült az asszony fiat", 24. v. Micsoda példa ez minden hívő anyának, akit Isten felhasználhat ezekben a napokban. Az eljövendő szabadító az alábbiakkal rendelkezett:

a)    Jó indulás, mert jó anyja volt, aki hűségesen megtartóztatta magát, hogy életének útja fiának céljait szolgálja, 4-5. v. Micsoda szolgálata van egy istenfélő anyának! Ilyenek szülhettek férfiakat Istennek, 24. v.

b)    Istentől ösztönzött indulás, 25. v. Nem ő indult; az Úr Szelleme indította. Istennek Szellemtől indított emberekre van szüksége, olyanokra, akik azonnal válaszolnak az isteni ösztönzésre, minthogy munkájuk nem a testtől van, hanem a Szellemtől.

c)    Elhívás egy munkára kezdettől fogva, 5. v. A filiszteusok állandóan tüskék voltak Izráel oldalában egészen Dávid napjaiig, de Sámson volt kiválasztva, mint az „elkezdő".

Tanulság: Kiváltságos volt az indulásod? Kezdeményező vagy-e Istenért, pontosan ott, ahol vagy?