Skip to main content

04.22 Új élet és új cél

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,1-23

HA A HELYES URALMAT az 1. fejezetben megvetették, itt bemutatják. Az 1. vers egy olyan tényt közöl, amely akkor Ruth számára nyilvánvalóan ismeretlen volt. Vessük össze a következőket: „Hadd menjek", 2. v., „történetesen", 3. v., és „ímé, Boáz kijött", 4. v. Mennyire célszerűen kezd Isten keze mozdulni értünk, ha hozzá jövünk. Elimélek is megismerhette volna ezt, ha várt volna! Ez a fejezet megrajzolja annak a léleknek az előrehaladását, aki „Istenhez tért". Láttuk Ruth kifejezett odaadását, 1. fej., most pedig a következőket látjuk:

(1)  Gyakorlati kívánság, 2. v. Ruth feltárja szándékát jóváhagyásra az idősebb Naóminak; ez mindig bölcs lépés. Dolgozni szeretne, azonban alázatosan, újra azokra emlékeztetve bennünket, akikről ezt olvassuk: „miként tértetek meg... hogy... szolgáljatok", 1Tesz 1,9. Szedegetni akar, mint mondja; „az után, akinek szemei előtt kedvességet találok". Milyen sokatmondó!

(2)  Őszinte tisztelettudás. Ruth kötelességének tartotta, hogy gondoskodjon anyósáról, akiről tudta, hogy „üresen" és „vénen" tér vissza, 1,12. Igazi eszköze volt Istennek, 5Móz 10,18, és előre megérzi a Jak 1,27 akkor még le sem írt életelvét! Milyen megelégedéssel élvezte Naómi és Ruth az utóbbi munkájának eredményét, 18,19. v., az elkészített, megszárított gabonát, amit Boáz bőkezű gondoskodása juttatott nekik; vö. 14. és 18c. v.

(3)  Lebilincselő szorgalom. Modelljévé válik mindenkinek, aki szolgálni szeretne az Úrnak és másoknak. Munkálkodása fáradhatatlan volt. Hajladozol-e a gabonaföldön? Kitartó volt, 7. v. Szorgalmas volt „mind estiglen", és amit szedett, elegendő volt, amikor „kicsépelte". A mi feladataink mindig ilyen befejezettek?

Mint újjászületett lelkek, mit tudunk a mi nagyobb Boázunk mezején történő szedegetésről? Nem valahol máshol szedegetünk?, 8. v. Igaz, hogy Ruth nem aratott, de tallózott szemenként, és így is sokra jutott, mert egy istenfélőt megelégített, 17. v. Az ilyen szorgalmas és türelmes gyűjtögetés Isten Igéjének mezején elvezet bennünket majd Ruth-hoz, hasonlóan a mi Boázunk növekvő megismeréséhez, 11-13. v., a vele való közösség elmélyüléséhez az Ő asztalánál, 14. v., aki biztosít bennünket védelméről és további gondviseléséről, 15-16. v., és megadja nekünk nélkülözhetetlen útmutatását ösvényünkön, 21-23. v. Isten javai Isten Igéjén keresztül fedezhetők fel.

Tanulság: Milyen gyakran vagyok szorgalmas gyűjtője és kicséplője Isten Igéje árpájának és búzájának?

1Thessz.1. 9 Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,
5Móz.10. 18 Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek; szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot.
Jak.1. 27 Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.