Skip to main content

04.23 Újabb láncszem a messiási láncban

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 3,1-18; 4,10-13.17

RUTH GYENGÉDSÉGE és szerénysége mindenki előtt nyilvánvaló kellett, hogy legyen, így a figyelmes Naómi és a jóindulatú Boáz előtt is. Nem kér semmit, de mindent hálával fogad, pl. 2,13. Szellemisége, magatartása, 2,11; 3,10 és szűkölködése nyerte meg Boáz szívét? Múlik az idő, és Naómi, róla gondoskodva elhatározza, hogy keres neki „nyugalmat". Volt egy birtokkal kapcsolatos megváltási törvény Izráelben, 3Móz 25,25, és egy olyan törvény is, hogy fenntartsák az olyanoknak nevét, mint Ruth elhalt férje, 5Móz 25,5. Szigorúan véve ez az elhalálozott testvérének a kötelessége lett volna, csakhogy ő is meghalt. Naómi tudja, hogy a kedves és gazdag Boáz is vérrokon, 2,1.20, és már érdeklődést mutat. Nem volt-e megfigyelhető ez a Ruth iránti vonzalom sok barátságos közeledésén keresztül? Ezért Naómi, mint aki jelenleg a felelős „szülője" Ruthnak, javaslatot tesz, 3,1-4.

(1)  A helyszín, 3-7. v. Olvasd el ezt ismét, gondosan és imádkozva. Naómi nem szemérmetlenségre készteti ezt az ártatlan lányt, nem is cselekszik Ruth szemérmetlenül. Ne vigyünk bele ebbe modern gondolkodásmódot. Esetünkben a Mózes 3. és 5. könyvében található törvények szelleme befolyásol kétségkívül minden résztvevőt. Egyszer majd ennek a „nyugalom-keresésnek" dicsőséges eredménye fogja igazolni az eszközöket, Ruth 4,17; Mt 1,5-6.

Megfelelő előkészítés és eszközök mellett, Ruth 3,3, nyilván mások jelenlétében azt teszi, ami szokás Izráelben, amikor valaki védelmet és megváltást igényel. Micsoda tartózkodó alázatosság, 7.v.

(2)  Az áldás, 8,18. Figyeljük meg az isteni kezet a felébresztésben, 8. v.; vö. Eszt 6,1-9, a félelem érzését a nő kérésében, 9. v., a készséges tudomásulvételt, 10-13, ami egy már előkészített szívre utal, a tartózkodó eltávozást, 14. v. és az ajándékot távozáskor, amely már szinte „foglaló", 15. v.

(3)  A leszármazott, 4,10-13.17. Boáz gyorsan cselekszik, elszántan, vö, 3,18., de bölcsen, tekintettel a közelebbi vérrokonra, tanúk előtt járva el, hogy a házasságot a törvény szerint erősíthessék meg. Később megszületik Obed, Naómi áldott lesz, 4,14-16, és lám, az út Dávidhoz, onnan pedig Krisztushoz meg van alapozva. Micsoda üzenet ez a mai szívnek is. Az Ő áldásai nagyok, de maga a Megváltó nagyobb.

Tanulság: Ismerem-e a valódi közösséget Krisztussal és közelebb viszem-e Őt másokhoz?

Ruth.2. 13 Ez pedig monda: Találjak kedvességet a te szemeid előtt uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgálóleányaid közül.
3Móz.25. 25 Ha elszegényedik a te atyádfia, és elad valamit az ő birtokából, akkor álljon elő az ő rokona, a ki közel van ő hozzá, és váltsa ki, a mit eladott az ő atyjafia.
5Móz.25. 5 Ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülök, és nincs annak fia: a megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfiúhoz; hanem a sógora menjen be hozzá, és vegye el őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban.
Ruth.4. 17 A szomszédasszonyok pedig nevet adának néki, mondván: Fia született Naóminak, és nevezték az ő nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyjának.
Mt.1. 5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; 6 Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;