Skip to main content

04.29 Jobb az engedelmesség az áldozatnál

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 15,1-35

SAUL HIVATALRA VALÓ kiválasztását elvetése követte, 13-15. fej. A mi szempontunkból Saul azzal volt megbízva, hogy elpusztítsa Amáleket, 15,1-4, és hadjárata sikeres volt, noha tönkretette részleges engedelmességével, 5-9. v. Sámuel, amikor ez tudomására jutott, megneheztelt Saul engedetlensége miatt és elítélte, 10-19. v. Saul először mentséget keresett, 20-23. v., de végül elismerte bűnét, 24-25. v. Sámuel elfordult Saultól, aki megragadta a próféta ruháját, megpróbálva megakadályozni távozását. Sámuel azt mondta, hogy ez azt szimbolizálja, hogy a királyság elvétetik Saultól és másvalakinek adatik, 26-31. v. A próféta ezután kivégezte Agágot, 32. v.-től. Az Úr irántunk való kegyelme teljesen ingyenes, de ne felejtsük el, hogy az Ő elvárásainak tökéletesen meg kell felelnünk.

Amálek a test képviselője, Isten népe egyik nagy ellenségének előképe. Támadásai sokfélék és változatosak, Gal 5,19-21, és nagyon gyakran nyíltan szembeszáll a Szellemmel. Legyünk tehát készek harcolni ellene, 1Sám 15,9b. Ezért szerepelt ez a kifejezés, hogy „az amálekitákat, kik vétkeztek", 18. v. Sok hívő is azt képzeli, hogy a test java felékesíthető Isten szolgálatára, 9a. v. Ez a tévedés tárul itt fel. A legjava megkímélése sem fogadható el, 15. v., ez „bűnös az Úr szemei előtt", 19. v. A legjobbnak a tudata, bármennyire jó is nekem, gőghöz vezet, amely fel fogja állítani saját sikereinek emlékművét, 12. v., és szüksége van egy Agágra (= hatalmas), hogy felékesítse saját győzelmeit. Csak az a biztonságos, ha valaki kicsi a maga szemében, 17. v. Nemcsak azt kell magunkévá tennünk, hogy „akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt", hanem azt is, hogy „nem lakik énbennem (azaz a testemben) jó", Róm 8,8; 7,18.

Fontold meg a részleges engedelmesség következményeit. Az áldozatok nem fedezhetik el az önfejűséget. Nem elegendő Saul számára, hogy megkísérli kiirtani a varázslókat a földről, 28,3, miközben elfelejti, hogy „mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség", 15,23. Végül odáig süllyedt, hogy boszorkánnyal tanácskozott, mert „az Úr nem felelt neki", 28,6-tól. Ha Saul itt megkíméli Amáleket, egy amálekita lesz ott az ő halálánál, 2Sám 1,2-10. Az Úr beszédének megvetése, 19.23.26. v., elkerülhetetlenül az Úr általi megvetéshez vezet, 11.23.26.28.35. v. „Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél", 22. v.