Skip to main content

05.02 A Dávid iránti szeretet isteni próbakő

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 17,55-18,30

A GÓLIÁT FELETT aratott győzelem nagy fordulópont a Sámuel könyvében, és Dávid életében. Jonatán számára Dávid lett szeretetének célja, 18,1-5. Olthatatlan szeretetének bizonyítékai az elkövetkező történetben gázlókövekként vezettek át a szeretettel szembeni ellenségeskedés áradatain, 19,1-7; 20,1-42; 23,15-18. Az asszonyok számára Dávid vitézsége messzemenően fölébe emelkedett Saulénak, és énekük témája meglepő viszályt szült mind Izráelben, mind Filiszteában, 18,6-11; 21,11; 29,5. Saul számára Dávid most keserű irigység és gyűlölet tárgya lett, 8. v.-től, 10-30, és a téma váltakozva követhető nyomon Jonatán szeretetének elbeszélésével. A Saul-Dávid viszonynak ez a gyökeres megromlása nyilvánvalóan része az isteni szándéknak, mind Saul bukását illetően, vö. 11b. 12.13.15b. v., aki érzi, hová fejlődhetnek a dolgok, 8. v., mind Dávid sikerét illetően. Bátorítsd szívedet a következő Ige megjegyzésével - „azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van", Róm 8,28.

Nem kétséges, hogy amit az asszonyok énekükben kifejeztek igaz volt. Nehezen lehet azonban bölcsnek nevezni! De milyen bölcsen viselkedett maga Dávid, 5,14-30. „Járj bölcsen", és „kérd Istentől" (a bölcsességet), ha hiányolod, Jak 1,5.

Ettől kezdve sokan szerették Dávidot, 16.20.28. vö. 22. v., különösen pedig Jonatán „úgy szerette őt, mint a saját lelkét", 1. v. Mennyire azonosult vele, egész életét összekötve Dávidéval, vö. 1Móz 44,30. Jonatán és Dávid szövetséget kötött Jonatán szeretetének fényében. Már az is boldoggá tette, hogy elismerte Dávidot, mint aki az ő helyére lép, önmagát fosztva meg ezzel, ami jele volt nemeslelkűségének, 3. v.-től. A trón jövőbeli örököse mintegy leköszön, átadva azt annak, akit önmagánál nagyobbnak és jobbnak tart. Ezt nemcsak negatív módon juttatta kifejezésre, ahogyan „levetette felső ruháját", hanem pozitív módon is, ahogyan „Dávidnak adta", hadi öltözetével, kardjával, íjával és övével együtt, 4. v. Milyen nyereség volt számára, hogy veszteség érte Dávidért: így van veled is? Fil 3,3.5.7-től. Dávidot az, hogy elfogadta a szeretet hódolatának ezt az igazi kifejezését, arra a helyre helyezte, amelyet Isten adott neki, vö. 1Sám 17,38- tól. A nagy Dávid még nagyobb Fia így szabadított meg bennünket a sötétség hatalmából, és vitt át a saját királyságába, önmagához vonva szívünket. Ő (az Úr Jézus) van-e első helyen, övé-e a felsőbbrendűség a te életedben? Kol 1,13.18.

Kol.1. 13 aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett Fiának országába.
Kol.1. 18 Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség.