Skip to main content

05.05 Az Úr képviselte ügyemet

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 25,2-44

NÁBÁL PROVOKÁCIÓJA Dávid ellen, 2-13. v., kiváltotta Abigail azonnali cselekvését, 14-22. v., és időben történő bölcs intézkedése következtében, 23-35. v., a drámai kimenetel Isten kezétől származott, 35-44. v.

Vedd komolyan a Nábál történetében lévő figyelmeztetést. Sem szeme, sem füle nem volt Dávid számára, 10. v. Könnyelműen élt, tönkretette a gazdagság megrontó befolyása, 2. v. Kenyérről és vízről beszélt, 11. v., elhanyagolva Isten iránti kötelességét, aki naponként ellátta javaival. Nem törődött Dávidnak és embereinek szüntelen őrködésével sem, 7.15. v.-től. Durva, kíméletlen, modortalan ember volt, aki nem szabott gátat sem testi étvágyának, sem nyelvének, 14.36; vö. Jak 3. Érdemtelen, haszontalan ember volt, féktelen vérmérséklettel, 17.19.25.36-tól. Birkanyíró volt, aki a jóért gonosszal fizetett, 21. v. Dávid Istene váratlanul számadásra hívta, 29. v. 37-től; vö. Mt 24,48-51. Ne szalaszd el az alkalmat, hogy közösséget vállalj a megvetett Krisztussal. Ne feledd: „amennyiben...", Mt 25,40.

Kövesd Abigail példáját, aki Istenben találta meg erőforrását, bár elviselhetetlen társaságban élt. Volt szeme annak meglátására, hogy Dávid az Úrnak harcait harcolja, 28. v. és füle annak a jónak meghallására, amit Ura róla mondott, 30. v. Számára Dávid tízezer közül is kitetszett. De azután az, amit róla tudott, cselekvésre sarkallta. Hatféle ajándékot gyűjtött össze, 18. v., amelyek messze meghaladták a nyomorúságos kenyeret és vizet, amelyeket Nábál megtagadott Dávidtól, elutasítva magának Dávidnak mértéktartó kérelmét, 8. v.; vö. Filem 1,21. Alázatos kérelmezővé lett Dávid előtt, 1Sám 25,24 (+14 hivatkozás, ahol az „én uram" szerepel), isteni elhivatásának szavaival győzve meg őt.

A bőkezű adomány, amit vitt, kielégítette a pillanatnyi szükséget. A holnapot nyugodtan az Úrra lehetett hagyni, hogy gondoskodjon róla, 28.30. v.-től. Dávid úgy léphet majd be a dicsőségbe, hogy nem kell megbánnia valamit, amit ügyének előmozdítására tett. Isteni elhívása arra kötelezte, hogy az Úr harcait harcolja, 28. v, ne a sajátjait. Az Úré a bosszúállás, 29. v.-től.

Abigail szép példa: nagyon értelmes, szép, 3. v., megközelíthető, 14. v., bőkezű, 18. v., alázatos, engedelmes, 23. v.-től, mélyreható logikával rendelkezik, 24. v.-től, józan szellemi ítélőképessége van, elbűvölően bölcs, 33. v. Nyitott vagy-e Isten Szelleme felé, hogy egyre jobban kibontakoztassa benned ezeket az erényeket?

Mt.25. 40 A király pedig azt mondja majd nekik: Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak eggyel is az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.
Filem.1. 21 Engedelmességedben bízva írtam neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, mint amit mondok.
Mt 24. 48 Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, 49 és szolgatársait verni kezdené, és a részegesekkel együtt enne és inna: 50 megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, 51 kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.