Skip to main content

05.17 Miért nem jöttél el velem?

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 16,1-4; 19,24-30

EZ A KÉT ESEMÉNY megvilágítja Siba gonoszságát, Dávid elhamarkodottságát és Méfibóset odaadását.

„Mit akarsz ezzel?" 16,1-2. Amikor Dávid menekült Absolon elől, előkészületlenül a hosszú utazáshoz, találkozott Sibával, aki egy igen jókor jött ajándékot hozott. Siba válasza lefegyverezte Dávidot, akit felbátorított segítőkészsége, vö. Péld 18,16.

„Hol van most a te uradnak fia?", 3-4. v. Siba mohó szelleme most működésbe hozta a csalárd nyelvet. Elidegenítette Dávid szívét Méfibósettől, nem számítva rá, hogy ismét meglátja urát. Dávid, aki meg volt zavarodva és keseredve, gyorsan átadta Saul birtokát egészében Sibának. Sohase nyilatkozz valamilyen dologban, mielőtt meg nem ismertél minden tényt, és nem láttad meg az érem mindkét oldalát.

„Miért nem jöttél el velem, Méfibóset?", 19,24-28. Dávid visszatérésekor végre kiderült az igazság. Micsoda megrázkódtatás várta Sibát! Dávid fürkészve kérdezte Méfibósetet hűségéről. Milyen mélységesen bánkódott pedig Méfibóset hiányzó ura miatt! Ápolatlan megjelenése árulkodott belső fájdalmáról, 24. v. Siba parancsba kapta, hogy készítsen elő egy szamarat a számára, de a szolga gonoszsága azzal a szívtelenséggel párosult, hogy urát segítség nélkül hagyta. Nemcsak Méfibósetet csalta meg, 26. v., hanem Dávidot is. Hogy aljas célját elérje, meg is rágalmazta urát Dávid előtt, 27a.; 16,3. v. Méfibóset mindent Dávid jó belátására hagyott, 27b. v., rábízva magát Dávid további jóindulatára, 28. v.

„Mi szükség többet szólnod?", 29-30. v. Dávid beszédet megszakítva, megalkuvó módon arra törekszik, hogy lelkiismeretét félszívű döntéssel nyugtassa meg. Méfibóset jelezte teljes érdektelenségét az anyagiakban, mert mindaz, amire szíve vágyott, az volt, hogy a király, akit szeretett, biztonságban hazatérjen. Valóban Jonatán fia volt! Sőt, mi több, ha az örökségből valamennyi részt kapott volna ilyen feltételek mellett, az bizonyos mértékig gyanúba keverte volna.

Az indítékokat illetően semmit ne ítélj idő előtt, mint ahogyan Dávid tette, mert, miután az Úr visszatér, napvilágra hozza a sötétség rejtett dolgait, mint Siba esetében, és feltárja a szív tanácsait, mint Méfibósetnél, „és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete", 1Kor 4,5.