Skip to main content

05.22 Ezekre kicsoda alkalmas?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 3,1-15

MILYEN LÉPÉSEK vezetnek el bennünket az oltártól a frigyládáig?

(1)  Az Úr megjelent, 5. v., kegyelemben, kijelentő álmot alkalmazva, mint a közlés hordozóját. „Kérj...", mondta.

(2)  Salamon megértette Isten útjait, 6-7a. v. „Te... cselekedtél" nagy irgalmasságot Dáviddal, megszabadítva őt minden nyomorúságából. Járj igazságban, ahogyan Dávid tette, 3.6.14, és ismerd meg ezt az áldást. Kövesd a múltbeli hűséges példákat, Zsid 13,7. „Megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot", hogy egy fia üljön a trónján, így tartva tiszteletben a szövetségi kötelességvállalást, vö. 2Sám 7,15; 22,51; Zsolt 89,29.34. Ezenkívül „Te tetted, hogy uralkodjon" (szó szerinti szöveg) szolgád (Salamon) Dávid helyett. Amikor saját megtapasztalását érinti Isten útjaival kapcsolatban, ezt mondja Salamon: „ó én Uram Istenem". Bizonyuljon az Úr még ma a tiédnek, Zsid 13,8.

(3)  Salamon elismerte saját kicsinységét, 7b-8. v. Annak, aki a legnagyobb lesz a királyságban, meg kellett tanulnia ezt a kemény leckét; vö. Mt 18,4. Salamon nem tudott „kimenni és bejönni", érezve saját alkalmatlanságát mindannak a fényében, amit a vezetés igényel és vállalása rá ró. Az Istentől kapott megbízatás nagyságának helyes megértése meg fog óvni bennünket attól, hogy könnyelműen fogjunk hozzá az érte végzett munkához. Ha egyszer hozzáfogtunk „egy nagy munkához", mint „a Te szolgád", 1Kir 3,6-9, keményen el kell utasítanunk minden olyan kísértést, hogy feladjuk; vö. Neh 6,3.

(4)  Salamon értelmes szívet (szó szerint hallást) kért, 9. v. Az alaposabb elmélyedés, az áthatóbb megértés, a körültekintőbb reagálás a halló szívből származik. Mennyire szükségünk van arra, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és gonosz között, 11,16-28; vö. Zsid 5,14. Érezve bölcsességünk hiányos voltát, Istennél kell azt keresnünk, Jak 1,5. Nemcsak Salamonnak volt szüksége segítségre, 1Kir 3,5.10-11. (5), 13. Igaz lehet-e, hogy azért vagyunk alkalmatlanok, hogy azért „nincs semmink", mert „nem kérjük", Jak 4,2?

(5) Az Úr többet adott, mint amennyit Salamon kért, 1Kir 3,10-14. Az Úrnak tetszik, amikor jó dologra törekszünk, 10. v., és szeret többet adni, mint amit kérünk, vagy gondolunk. Salamon felülmúlhatatlan volt, mert az Úr adott neki bölcsességet és értelmes szívet, 12. v.; vö. 9. v. Adott még hozzá gazdagságot és tisztességet is, 13. v. Istenünk valóban felülmúlhatatlan adományozó, 5.9.12-13. v. Járj Isten útjain, és végy el többet az Ő bőkezűségéből, 14. v.