Skip to main content

05.23 Salamon tehát felépítette a házat és befejezte azt

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 6,1-14

SALAMON ÉPÍTŐ MUNKÁJÁNAK a parancsa az Egyiptomból való kivonulástól van dátumozva, 6,1. Csak a megváltottak építhetnek az Úrnak. A feljegyzés bemutatja először az alap szerkezetét, 2-14. v., mint „befejezettet", 9.14. v. Másodszor a belső részt szépítették, és a belső udvar volt „befejezve", 22.38. v. Aztán a királyi palota-együttest is „befejezték", 7,1, amelynek részleteit a 7,12-ig írja le. Végül az udvar felszerelésével (Hírám munkája) 22.40 és a saját házával (Salamon munkája) minden be lett fejezve, 51. v. Az Istenért végzett munka minden egyes részletének befejezése közelebb visz bennünket ahhoz a pillanathoz, amikor elmondhatjuk: „futásomat elvégeztem", 2Tim 4,7.

Az első szakasz tehát az Úr háza alapjának szerkezetét írja le, 6,2-14. Ez 60x20x30 könyök volt (méterben hozzávetőleg a fele), amelynek volt egy fedett oszlopcsarnoka, amely hosszában kiterjedt még további 10 könyöknyire, 2. v.-től. Ez a ház nemcsak oszlopcsarnokán keresztül érintkezett a külvilággal, vagyis, nyitott volt, hanem ablakain keresztül is kitekintés volt mindenre, 4. v. Isten kormányzása, amelyet a ház ábrázol ki, valóságos, a helyzetnek megfelelő és értelmes; vö. a gyakran ismételt értékelését annak, hogy valami, amely jó vagy gonosz „az Úr szemében"; lásd még: 2Krón 16,9.

E körül a ház körül kamrák voltak csoportokba rendezve három sorban, 5-10. Alátámasztásukat lépcsőszerű kiszögellés biztosította a háznak a falai körül, 6. v. és „a házhoz (ezek a lépcsőzetek) cédrusfa-gerendákkal ragasztattak", 10. v. Az Úrtól való függés, ahogyan Ő királyságának minden ügyét el fogja rendezni, biztosítani fogja nemcsak az alapot, hanem Isten népének egységét is; vö. 8. v. Ezeken a kamrákat leíró verseken belül van az a megállapítás, hogy az építést zaj nélkül hajtották végre, 7. v. Amikor Őbenne bízunk, minden egyes Isten Szellemétől előkészített „élő kő" pontosan illeszkedik „egymáshoz, és növekszik szent templommá az Úrban", Ef 2,21.

Helyes dolog ragaszkodni ahhoz a királyi felelősséghez, hogy engedelmeskedjünk Istennek az ő háza felépítésével kapcsolatban, 12. v.-től. Isten uralma az Ő népe között nem valósulhat meg önfejűséggel társulva. Isten igénye az engedelmesség, mind a királytól, mind a néptől. Részünk-e a szívből jövő, örvendező, teljes engedelmesség?

1Kir.6. 1 Izráel fiainak Egyiptom földjéről való kijövetele után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izráel fölötti uralkodásának negyedik esztendejében, a Zi hónapban, azaz a második hónapban fölépült az ÚR háza.
2Tim.4. 7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.