Skip to main content

05.25 Aki jól vezeti saját házát

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 7,1-12

ELSŐ PILLANTÁSRA FURCSÁNAK TŰNHET, hogy a királyi ház-együttesnek ez a vázlata bele van helyezve az Isten házát leíró keretbe, 6,1-38 és 7,13-51. A Szent Szellem így hangsúlyozza azt a bensőséges kapcsolatot, amely fennáll Isten háza és Isten királya, valamint Isten irányítása és az Isten nevében irányító között. A király közbenső szerepet játszik; Istenért uralkodik. A király nem forrása az áldásnak, hanem csatornája. Ez énekre indítja a népet Isten dicséretének énekére mindazért, amit „cselekedett az Úr az Ő szolgájával Dáviddal és Izráellel, az ő népével", 8,66. Így kell lennie a mai vezetőkkel is. Ne úgy cselekedjenek, mint zsarnokok, „hogy uralkodjanak a gyülekezeteken", 1Pt 5,3; Mk 10,42-45, hanem megbízotti tekintéllyel álljanak az emberek előtt, Zsid 13,7.17.24, „mint Isten sáfára", Tit 1,7. Imádkozz a királyokért, 1Tim 2,2; imádkozz az evangéliumi vezetőkért, Zsid 13,18-tól.

Vészjóslóan sokkal több időt adtak a palotaépítés terveztetésére, mint Isten házáéra, 1Kir 7,1; vö. a 13-as szám, amellyel először lázadással összefüggésben találkozunk, 1Móz 14,4, burkoltan utal a királyi házak jövőbeni ellentéteire Isten trónjának igényével szemben. Hasonlítsuk össze a gyülekezetek szomorú történetével, Jel. 2-3.

A palotaépületeknek öt különálló egysége van feljegyezve, és a „házra" történő hivatkozások által két csoportra van osztva, 2,8(3). Az első három egység, 2-5.6.7. v., egyértelműen középület, amely nélkülözhetetlen az igazgatás hivatalosabb szempontjait tekintve. Salamon saját háza, valamint a Fáraó lányának háza nyilvánvalóan privát lakóhely, 8. v. A két privát lakosztályról azt mondja a leírás, hogy „hasonlóan a másikhoz", „hasonlót e teremhez", 8. v. Isten megkívánja, hogy akik vagyunk és amit teszünk magánéletünkben, összhangban legyen azzal, amire el vagyunk híva, és ezt az álláspontot vállaljuk nyilvánosan. Az Úr nagyon gyűlöli a képmutatást.

Á tényleges építési program itt hasonlít a dinasztiákéhoz, a különböző királyi házakéhoz, amelyek az Úrért uralkodnak. Ha öt „ház" van a 7,2-12-ben, akkor pontosan öt „ház" van, amelyekre, mint ilyenekre hivatkozás történik könyveinkben. Mindegyik a színtérre lép egy ideig, de egyedül Dávidéról van kijelentve, hogy „a Te házad, és a Te országod mindörökké Tied lesz", 2Sám 7,16, arra az időre mutatva előre, amikor az Úr „felemeli felkentjének (Krisztusnak) szarvát", 1Sám 2,10.