Skip to main content

05.26 Uram, kihez mehetnénk?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,31-50

SALAMON LEHETŐSÉGEIN és erőforrásain túl volt az, hogy kielégítse azoknak szükségeit, akiket vezetett. Isten háza jelentette a választ minden szükségre, miként a nép imádságai afelé irányultak. Az előre látható problémák hétszeres rendje minden dologra kiterjed, az egyéniekre, 31. v.-től, a közösségiekre, 33-40. v. és a körülöttük lévő világéra, 45-53. v.

Elsőséget élveznek azok a kérdések, amelyek az egyes szentek között merülnek fel, 31. v.-től. Vidd a megoldásra várókat csírájukban az oltár elé, és lásd, hogy az igazság kiderül; vö. 11,40; 14,30.25-től; 21,19-24.

Az Egyiptom, 14,25-től, Szíria, 2Kir 10,32-től, 12,17-től és Asszíria, 18,13-26, előtti megaláztatás elegendő bizonyíték arra, hogy a bűn a vereség oka. Ezékiás megtalálta a választ az Isten házában történő imádkozás által, 19,1.14-35; vö. Asa, 2Krón 14,9-15; Jósafát, 20,1-25. Ha vereséget szenvedtél, fordulj Istenhez! 1Kir 8,33-tól.

A közöttünk található terméketlenség, 35. v.-től, az Őhozzá való visszatérés után kiált, amit olyan gyakran nem veszünk figyelembe, mint Aháb esetében, 17,1; 18,1-től, 17-től. De a hozzá való visszatérés, mint Jósáfát esetében, biztosítja, hogy „e patak megtelik vízzel", 2Kir 3,11-20. Az Úr megnyitja „az egek csatornáit" Mal 3,10!

Éhség és döghalál, 1Kir 8,37-40, mint Gilgálban, 2Kir 4,38-tól, és Samáriában, 6,24-7,20, mindenkit rákényszerített, hogy megtudja „saját szívének a katasztrófáját". De Isten embere Isten házát képviselve, gondoskodott a megoldásról. Nem kell-e Őhozzá fordulnunk, amikor éhséget szenvedünk „az Úr szavának meghallásában"?

Az idegen, 1Kir 8,41-43, mint Naámán, 2Kir 5, vagy egy etióp, Csel 8, hallva Isten cselekedeteiről és személyes hírnevéről, nem fog csalódni, ha Istenhez fordul. Mikor ismerte el utoljára egy látogatód, hogy „az igazság Istene van közöttetek"?

Lesznek harcok, 1Kir 8,44-től, mert sok az ellenség. A mi hadjáratunk a világ ellen, a (hús)test ellen és az ördög ellen van. Könyörögnünk kell, és győzelmet aratunk.

Még a vereség és száműzetés sem visszavonhatatlan azoknál, akik visszatérnek az Úrhoz teljes szívükből, 46-50. A szentség, amely Isten házát illeti, megkívánhatja a száműzetést, vagy kiközösítést, de ez önmagában még nem a vég. Térj meg, 1Kor 5,4-től.

Krisztus az, az élő Isten Fia, aki rendelkezik mindazzal, ami minden jelenlegi szükségünket kielégíti, Jn 6,68-tól.