Skip to main content

05.27 Legyen áldott az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,54-66

SALAMON A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉT áldással és Istennek adott hálával kezdte, 8,12-21, imádsággal és könyörgéssel folytatta, ahogyan visszatekintett a múltra, 23-30. v. és előre a jövőre, 31-53. v., és egy nagy áldással fejezte be, 54-60, valamint figyelmeztetéssel, és az áldozat és örvendezés idejével, 62-66. v.

,,Áldott legyen az Úr", 56. v. A fejezet bőségesen hivatkozik Őrá hat különböző cím alatt, gyakran használva „az (én, te) nevem, neved" kifejezéseket is. Isten ilyen kijelentése dicsőítésre indít. Az ő teljességében örvendeztek az Úrban.

Ő az adakozó Isten. Adott egy fiút, 3,6; 5,5, bölcsességet, 3,5.12; gazdagságot és tisztességet egyedülálló mértékben, 3,13. A bűn ellenére odaadta a királyság egy részét az illető uralkodóknak, 11,13.36; 14,7; 16,2. Fog adni esőt a kiszáradt földre, 18,1, és még ad a vétkes északi királyságnak „egy üdvözítőt" is, 2Kir 13,5. Itt „nyugalmat adott népének", és megszabadította őket félelemtől és ellenségektől, úgy, hogy végül élvezhették Isten-adta örökségüket; vö. 5Móz 12,9-14.

Ő a hűséges Isten. Izráel Istene, akárcsak a miénk, beszélő Isten. Frigyládája el van helyezve a szentek szentjében, 6. v., mert Ő olyan Isten, aki szájával beszél, 15. v., vö. 20(3). 24(2). 26(2), 53, az ige is és a főnév is négyszer fordul elő az 56. v.-ben. Nem volt rá szüksége, hogy ismeretessé tegye „jó beszédeit", de ilyen a természete, mert azt akarja, hogy ők (és mi) annak örömében és bátorságában éljünk, még mielőtt az valósággá válik. Bőkezűsége nagyszerűségének gondolatát sugallja a „minden ő beszéde szerint", valamint a „minden ő beszédei" kifejezés. Gondolj arra, hogy Ő az apró részletekre is odafigyel, amit a következő kifejezés sugall, „csak egy beszéde is hiábavaló nem volt". Minden feltételes, „amelyeket szólott Mózes, az Ő szolgája által", része az Ószövetségnek, amely szoros összefüggésben van Mózesnek a nemzetre vonatkozó prófétikus történelmével; lásd 3Móz 26; 5Móz 28. Isten azóta valami jobbról gondoskodott, amelynek garanciája az „újszövetség vérében" van, amely jobb ígéretekre alapozott jobb szövetség.

Legyen áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki élő reménységet adott minekünk, örökséget a mennyben, már most megáldott bennünket minden szellemi áldással, mindennel, ami az élethez és kegyességhez szükséges, valamint drága ígéretekkel.

1Kir.3. 6 Salamon erre azt felelte: Szolgáddal, az én apámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, ahogy ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel járt előtted. Ezt a nagy irgalmasságot megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki az ő trónján ül ma is.
1Kir.5. 5 Íme, azt gondoltam tehát magamban, hogy házat építek Istenem, az ÚR nevének aszerint, amit az ÚR apámnak, Dávidnak mondott ekképpen: Fiad, akit utánad ültetek trónodra, ő építi meg azt a házat az én nevemnek.
1Kir.3. 5 azon az éjszakán Gibeónban Salamonnak megjelent az ÚR álmában, és azt mondta Isten: Kérj, amit akarsz, és megadom neked!
1Kir.3. 12 íme, beszéded szerint cselekszem. Íme, bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád hasonló nem volt előtted, és nem támad utánad sem olyan, mint te.
1Kir.3. 13 Sőt még amit nem kértél, azt is megadom neked: gazdagságot és dicsőséget. A királyok között nem lesz hozzád hasonló senki egész életed folyamán.
2Kir.13. 5 Isten szabadítót küldött Izráelnek, aki megmentette őket az arámok hatalmától, hogy Izráel fiai úgy lakhassanak sátraikban, ahogy azelőtt.