Skip to main content

05.28 Rivális szerelmek

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,1-13

AZ A KIRÁLY, aki felépítette Isten házát, volt az első, akit kipróbált az, akit a ház képviselt. Salamon szégyenletesen elbukott, 1Kir 9,26-11,43. A királynak meghagyta Isten, hogy „sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba", „sok feleséget ne tartson", „se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa", 5Móz 17,16-tól. Salamon mindezekben engedetlen volt, 1Kir 4,26; 10,26.28; 11,3-tól; 9,28; 10,2.10-11.14.16-tól. 21-től 25-27. „Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak", Zsolt 20,8; vö. 33,17; 147,10; Ézs 31,1.3. Másoknál a materializmus rákfenéje emészti fel a keresztyén élet igazi életerejét. Bármi, ami a függetlenséget táplálja, leplezetlen engedetlenséghez vezet.

„Salamon,... pedig megszeretett sok idegen asszonyt”. Szíve viharba került testi szinten, 1Kir 11,1, amely szerelembe sodorta velük, 2. v. Ez annál inkább tragikus, mert „az Úr szerette (Salamont)", 2Sám 12,24, és addigi uralkodása alatt „szerette... Salamon az Urat", 1Kir 3,3. Akkor az Úr iránti szeretet a „rendelkezésekben járásban" nyilvánult meg, ahogyan az Úr tanította: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok".

Ráadásul „sok idegen asszonyt", szeretett meg Salamon, 1Kir 11,1. Ez kirívó engedetlenség volt Isten iránt, aki elkülönülésre szólít fel mindazoktól a bálványimádó népektől, amelyek körülveszik népét, 2Móz 34,16. A „faraó lányával" kötött házasság, amely a rabszolgaság házát jelenti, amelyből Isten megváltotta népét, az első láncszem volt Salamon rabszolga-láncában. Kilépve az Úrnak való elkülönültség biztonságából, a (hús)test vágyainak cinkosán keresztül „feleségei elhajtották az ő szívét", 1Kir 11,3. Az ördög, kihasználva a lehetőséget, még jobban behálózta őt úgy, hogy „feleségei elhajtották az ő szívét az idegen istenek után", 4. v.; vö. 2.5. v. Az, aki másokat szólított fel, hogy szívük legyen tökéletes Isten iránt, 1Kir 8,61, ítélet alá került, mert „nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez". Így Salamon hamis istenek után ment, 1Kir 11,5, és bálvány templomokat építő programba kezdett, 7. v., még a Jeruzsálemmel szemben lévő hegyen is, 2Kir 23,13. A rivális szerelmek vetélytárs istenekhez vezettek, aztán pedig rivális királyi házakhoz, de mindez Salamon saját házában indult el. A bukás életének személyes érdekkörében kezdődött. Az elhajlás nagyon hamar nyilvánosságra került. A te otthonod szentély-e?

1Kir.4. 26 Salamonnak negyvenezer szekérbe való lova volt az istállókban, és tizenkétezer lovasa.
1Kir.10. 26 Gyűjtött Salamon harci szekereket és lovasokat is, úgyhogy ezernégyszáz szekere és tizenkétezer lovasa volt, akiket a szekerek városaiba és a király mellé rendelt Jeruzsálembe.
1Kir.10. 28 Salamonnak Egyiptomból és Kevéből hoztak lovakat, és a király kereskedői seregestül vették a lovakat megszabott áron.
1Kir.11. 3 Volt neki hétszáz főrangú felesége és háromszáz másodfelesége. És feleségei elfordították a szívét. 4 Mert amikor Salamon megöregedett, feleségei idegen istenekhez fordították a szívét, és szíve már nem volt teljesen az ÚRé, az ő Istenéé úgy, ahogy atyjának, Dávidnak a szíve.
1Kir.9. 28 Egész Ófírig eljutottak, négyszázhúsz talentum aranyat hoztak onnan, és Salamon királyhoz vitték.
1Kir.10. 2 Igen nagy sokasággal és tevékkel érkezett Jeruzsálembe, amelyek illatos balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Salamonhoz ment, és beszélt vele mindenről, ami a szívén volt.
Zsolt.20. 8 Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az ÚRnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
Zsolt.33. 17 Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel.
Zsolt.147. 10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábában gyönyörködik.
Ézs.31. 1 Jaj azoknak, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, a szekerek sokaságában és a nagyon erős lovasokban bíznak, de nem néznek Izráel Szentjére, és nem keresik az URat!
Ézs.31. 3 Hiszen Egyiptom csak ember, és nem Isten, és lova is csak test és nem lélek. Ha kinyújtja kezét az ÚR, megtántorodik a segítő, elesik a megsegített, és együtt vesznek el.
1Kir.11. 1 Salamon király pedig sok idegen asszonyt megszeretett. A fáraó leányán kívül a móábiak, ammóniak, edómiak, szidóniak és hettiták lányait.
1Kir.8. 61 Szívetek legyen teljesen Istenünké, az ÚRé, hogy az ő rendelései szerint járjatok, és megtartsátok parancsolatait úgy, mint ma.