Skip to main content

05.29 Rivális királyi házak

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 12,25-33

PÁRHUZAMOS POLITIKAI TÁBOROK alakultak ki Isten megengedő akaratának keretein belül a bűn miatt, 11,31.35; 12,24., a függőség és engedelmesség Jeroboám részéről szilárd házat biztosított volna neki, 11,38. Merő hitetlenség volt tehát, amely arra vezette őt, hogy azt mondja, hogy a királyság vissza fog térni Dávid házához, „ha felmegy e nép, hogy áldozatot tegyen Jeruzsálemben az Úrnak házában", 12,26-tól. Nem hitt Istenben, és elmulasztotta, hogy engedelmesen Istenhez alkalmazkodjék, aki uralkodott, és aki őt hatalomra emelte. Saját értelmére támaszkodott, Péld 3,5; vő. 1Kir 6,10; Zsolt 125,1.

A bizalom hiánya határozott engedetlenséghez vezetett; vö. 4,12-től. Először a két aranyborjú révén, amelyhez a pusztai elhajlás már példát szolgáltatott, 2Móz 32,4.8; 1Kir 12,28. Két új vetélkedő királyi ház helyezkedett el nehézség nélkül az ország déli és északi határai között, noha Isten számára csak egy elfogadható, 28. v.-től. Egyiknek középpontja még a Betel nevet viselte (= Isten háza), és ez történelmi gondolattársításaival együtt alátámasztotta azt az igényt, hogy igazi, Istentől kijelölt központ legyen, 29. v. Jeroboám, hogy szolgálja ezeket a központokat „papokat szerzett", akik „nem voltak a Lévi fiai közül", azok közül választva őket, akik vágyat éreztek arra, hogy ott szolgáljanak, 31. v. Megrendezte még saját sátoros ünnepét is a nyolcadik hónapban, 32. v., átrendezve Isten naptárát. Jeroboám úgy vonult be a történelembe, mint a nagy vallási megújító. Bálványszobrokéval azonosította az Úr imádatát (a 2Móz 20,4-6 dacára). Aztán pedig megalapozta eltántorodását az imádat új helyszíneinek kijelölésével, új személyzettel, akik az imádatot vezették, és még új naptári renddel is az imádathoz. Ez Jeroboámnak a nagy vétke, 13,34, amellyel bűnbe vitte Izráelt, 14,16. Ez ismétlődött az egész szomorú történeten át.

Izráel lámpatartója, amely az északi királyságban volt, véglegesen eltűnt az asszíriai fogságkor Jeroboám állandósult bűne miatt, 2Kir 17,22-től. Azonban meg fog történni Dávid sátorának újraépítése a jövőben a nagy Dávid még nagyobb Fiának eljövetelekor, Ám 9,11-től; Csel 15,16. Isten úgy határozott, hogy egyesült királyság fog újból feltűnni.

Van-e gyengeség és megosztottság ma Isten népe között? Járj alázatosan, függőségben és engedelmesen az Úrral!