Skip to main content

06.01 Meddig sántikáltok kétfelé?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,21-46

EZ A FEJEZET a szárazságtól egészen a felhőszakadásig vezet bennünket. A háttér ismert, 1-20. v. Amikor mindenki összegyülekezett, Illés felszólítja a népet, és javaslatot tesz a kihívás feltételeire, 21-24. Hamarosan kiderült Baál tehetetlensége, 25-29. Ezután Illés közeledett az Úrhoz, aki a próféta könyörgésére tűzzel válaszolt, színvallásra kényszerítve a népet, 30-39. v. Baál prófétáinak lemészárlása, Illés könyörgése, valamint a vihar teszi teljessé a történetet, 40-46.

Illés meghatalmazását és a kihívás részleteit, 1.36, „az Úrnak beszéde" határolta körül. Még Jákob nevének a megváltoztatása is az Úr szavának az eredménye, amely hozzá érkezett, 31. v. Az az Úr azonban, akinek a szava eljut az emberekhez, ugyanaz, aki meghallgatja őket és válaszol nekik, 24.37, v. Ó, de jó érintkezésbe lépni a szentek szentjének Istenével! Baáltól „nem jött szó", nem volt válasz, semmilyen készség, 26.29. v. De az Úr nemcsak tűzzel válaszol, hanem „halk és szelíd hang" által is beszél, 19,12. Várj ma az ő szavára!

Illés megépítette az oltárt, annak tizenkét kövét, s ez arra a szuverén kegyelemre emlékeztetett, amely Jákobnak az Izráel nevet adta, 31. v. Az oltár „az Úr nevében" épült, amely az Ő jellemét jelenti ki és megfelel követelményeinek. A fára ráhelyezte a tulkot (amely az Úr szolgájának erőteljes és fáradhatatlan szolgálatára utal). Az emberek csak azzal vettek részt, hogy tizenkét vödör vizet öntöttek a fára és az áldozatra egyaránt 33b.34. v. bizonyítva, hogy aminek történnie kell, az egyedül az Úrtól van, 35. v. Illés az Úrhoz, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istenéhez, 36. v., a templomban szokásos naponkénti esti áldozatnak az idején járult. Ez ugyanaz az óra volt, amikor a római keresztre szegezett Krisztus felkiáltott, hogy „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?", Mk 15,34, aztán pedig nagy hangon ezt mondta: „Elvégeztetett", 15,37; Jn 19,30. Bizonyos, hogy Ő nagy áldozatában valami leírhatatlanul rosszabbat tapasztalt meg, mint „az Úr tüze". Isten haragját szenvedte el a bűn és a vétkek miatt.

Izráel tehát ezen a napon megvallotta, hogy „az Úr az Isten” Ha Illés ma megjelenne, mennyire lenne helytálló a kérdése „Meddig sántikáltok kétfelé?" Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt!