Skip to main content

06.04 Ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 6,8-23

LÁTJUK AZ ÚR GONDVISELÉSÉT, amely megengedi az ellenséges betöréseket.

Az Úr előzetes figyelmeztető rendszere: veszélyelhárítás, 8-10. v. Az izraelieknek meg kellett vallaniuk: „Veszendő mezopotámiai volt az atyám", 5Móz 26,5. Nagyon gyakori, hogy az fenyegeti belső létünket, amik egykor voltunk, mielőtt a kegyelem elhívott bennünket.

Az, hogy Isten mindentudó, egyikünk előtt sem kétséges. De szeretné népét is tájékoztatni a Sátán megtévesztéseiről, 2Kor 2,11.

„Isten embere" az, akit felhasznál, hogy riassza a királyt, hogy „ne hagyd el azt a helyet". Isten emberének dolga, hogy megóvja mind magát, mind azokat, akik hallgatnak rá, 1Tim 4,16. Nekünk is szükségünk van gyakorlati szabadításra „nem egyszer, sem kétszer".

Segítség alkalmas időben; védelem veszélyben, 2Kir 6,11-18. A természetfelettit sok meg nem tért ember elveti. A szíriai király csak gyaníthatta, hogy katonai értesüléseket adnak át az ellenségnek. Amikor pedig az igazi „hírszerzőről" beszéltek neki, azt hitte a király, hogy az Úr, aki tudósította szolgáját a szíriai haderő mozgásáról, nem tud biztonságot nyújtani szolgájának az elfogatóparancs ellen, 13-14. v. Az éjszaka sötétje semmit sem rejt el Isten embere elől, míg a reggeli világosság rémülettel töltött el valakit, aki személyesen nem volt érintve, 15. v. Ezért azt mondja neki: „Ne félj! Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük", 16.v.; Róm 8,35-39. Az ember, aki elűzi a másokban lévő félelmet, olyan, aki bátran közeledik a kegyelem trónjához, Zsid 4,16. Milyen gyorsan válaszolt az Úr Elizeus kérésére, hogy „Nyisd meg... az ő szemeit", mert amíg a szolga nem látott, bizonytalan maradt, 2Kir 6,17; vö. 2,11-12. Fordítsd tekintetedet a menny felé! Ha még az Úr népe is olyan gyakran tájékozatlan annak a Valakinek az erőforrásait illetően, aki érte van, akkor a hitetlenek még gyakrabban feledkeznek meg veszélyes módon arról, aki ellenük van, 6,18.

Sokszor megszabadította őket: a veszély elmúlt, 19-23. Elizeus imádkozott azokért akik sötétben voltak, 20. v., vö. 17. v. Így a szíriaiaknak tudomására jutott teljes tehetetlenségük és veszedelmük. Aztán az ellenséget gazdagon vendégül látták! A „nagy lakoma" a támadókat kielégítette és meghökkentette. Elbocsátották őket, jóval győzve meg gonoszságukat, Róm 12,20-21. Az irgalom olyan útra vezeti az ellenséget, ahol az erő és az indulat meghiúsul!