Skip to main content

06.06 Veszítsd el... Mert bosszút állok

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 9,1-37

AKHÁB HÁZA, hasonlóan a két előzőhöz az északi királyságban pusztulásra van ítélve, 8-9. v. Jéhu volt az Úr eszköze, felkenve, 3.6.12. v., és kijelölve, hogy büntessen, 7. v. Végül is az eseményekben az Úr volt az, aki intézkedett. „Kigyomlálom", és "teszem"; ez volt az isteni kijelentés az Ő szándékaival kapcsolatban. Az Úr hosszútűrő, tág teret ad a bűnbánatnak. Késését sohasem szabad lassúságnak tekinteni. Az emberek saját veszedelmükre veszik semmibe szándékosan az Úr akaratát, melynek végső célja, hogy véget vessen a gonoszságnak, és felállítsa királyságát isteni hatalommal, 2Pt 3,4-13.

Békességes-é a dolog?" A megsebesült Jórám azt gondolta, hogy Jéhu valamilyen sürgős hírt hoz a csatamezőről. A király szerette volna tudni, minden rendben van-e, 2Kir 9,17.19.22. Saját veszedelméről megfeledkezett. Mennyire így van ez ma is sokakkal. Rendben vagy a lelkeddel? „Mi gondod van a békességgel"? kérdezi Jéhu, 22. v., mert nincs béke akkor, amikor valami a szív és az Úr között van. „Nincs békesség... a gonosznak".

Az Ige beteljesedése. Jéhu az isteni harag végrehajtója volt, nem áruló, 23. v. Nyilát nem „véletlenül" húzta meg, vö. 1Kir 22,34, hanem szándékosan és halálos pontossággal, 2Kir 9,24. Ugyanúgy szánt szándékkal dobta Jórám testét Nábót telkére, 25. v.-től. Jéhu emlékezett az Úr szavára, 1Kir 21,19.29.

Jezábel, bár király lánya volt és anyakirálynő Izráelben, „átkozott asszony" volt. Könyörtelen a „királyi jogok" érvényesítésében 1Kir 21,7, de megtetézte ezt a gonoszságot azzal, hogy a föníciai Baál imádását rákényszerítette Izráelre, 18,19, gyilkos ellensége volt az Úr prófétáinak, 18,4; 19,1-3. Bálványimádásai és varázslásai vezettek a női nemnek ahhoz a romlottságához, amelyet jól szemléltet a 2Kir 9,30. Még a Gyülekezet sem volt mentes az ilyen hamis prófétanőktől, Jel 2,20-23. Nem tért meg, végig dacolt Istennel, 2Kir 9,31. Ledobták az ablakból és meghalt, 32. v.-től. Jéhu irgalmatlanul agyontapostatta. Az ő esetében az Úr véghezvitte Igéjének beteljesítését. Ezért a részletek tökéletesen megfelelnek a próféciáknak, 36. v.-től; 1Kir 21,23. Az igazságszolgáltatás utolérte Jezábelt Jezréelnél. Az egész föld Bírája igazságot tesz.