Skip to main content

06.08 Először tanították; végül elszegényítették

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 11,21-12,21

JÓÁS KEZDETBEN jó király volt, 11,21-12,3. Ez alatt az időszak alatt megismerte Jójáda istenfélő befolyását, aki akkor főpap volt, 2. v. Jójáda megadta Istennek a szentélyben, ami jár és szájában is az igazság törvénye volt, Mal 2,6-7. De azok az előnyök, amelyeket elért az Ő istenfélő tanítása által, csak Jójada életében tartottak. Amikor Jóás támasza eltávozott, nyilvánvalóvá vált, hogy inkább a támasztól függött, mint az Úrtól. A jó befolyásnak ki kell bontakoztatnia másokban a vezetés képességét, hogy a jövő is Isten számára legyen biztosítva; lásd 2Krón 24,17-22.

 Az a valaki, akit Isten házában rejtegettek és koronáztak meg, 11,2.3.12, azt kívánta hogy javítsák azt ki; lásd 2Krón 24,7. A pénzügyi hátteret fogadalmak és felajánlások által teremtették meg, amelyet a papok gyűjtöttek össze és folyósítottak a javító munkálatokhoz, 2Kir 12,4-5. A papok közti korrupciót és lazaságot Jóás szigorú megrovásban részesítette, és változtatott a rendszeren, 6-9. v. Az Úr munkájában garanciáknak kell lennie az anyagi szinten történő visszaélések ellen; vö. 2Kor 8,20.21. Az igazi bőkezűséget az motiválja, ha a „láda... az oltár mellé" van helyezve, mégpedig azon az oldalon, ahol az állatokat megölték, 2Kir 12,9. Az adakozás fokozódik, amikor Isten kegyelme és az Úr Jézusé különösen erőteljes, 1Kor 16,1-2; 2Kor 8,9; 9,15. Akkor „sok pénz van a ládában", 2Kir 12,10, De a ládában lévő pénz nem viszi előre az Úr munkáját. Megtették az intézkedéseket, hogy megakadályozzák a hűtlen kezelést, 10. v., miközben biztosították, hogy a pénzeszközöket a munkára fordítsák, 11-14. v. A munkások annyira hűségesek voltak, hogy nem volt szükség további óvintézkedésekre a pénz felhasználásánál, 15, v. Az Úr hűséget vár el azoknak a dolgoknak a felhasználásában, amiket ránk bízott.

 Jóás ezt követően vétkezik és eltévelyedik, 2Krón 24,17-24, utána pedig a szír Hazáel fenyegeti Jeruzsálemet, 2Kir 12,17. Jóás kifosztotta az Úr kincstárát és a királyi házat, hogy kifizesse Hazáelt, 18. v. Asa korábban Izráel fenyegetését úgy védte ki, hogy megfizette Szíria segítségét inkább, minthogy keresse az Urat, 1Kor 15,18-19. Végül a bűn beszállásolta magát! A Szíriaiakat egykor kifizették, mint szövetségest, most megfizették, mint ellenséget. Cselszövésünk elkerülhetetlenül saját csődünket fogja eredményezni.

Mal.2. 6 Igaz tanítás volt szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és egyenesen járt velem, és sokakat megtérített a bűnből. 7 Mert a pap ajkai őrzik a tudást, és tanítást várnak szájából, mivel a Seregek URának követe ő.
2Krón.24. 17 Miután pedig meghalt Jójádá, eljöttek Júda fejedelmei a királyhoz, és meghajoltak előtte. A király pedig hallgatott rájuk. 18 És elhagyták az ÚRnak, atyáik Istenének a házát, és az Aséráknak és a bálványoknak szolgáltak. E vétkük miatt szállt az ÚR haragja Júdára és Jeruzsálemre. 19 Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék vissza őket az ÚRhoz, akik bizonyságot tettek ellenük, de nem hallgattak rájuk. 20 Erre Isten lelke felindította Zekarját, Jójádá pap fiát, aki a nép elé állt, és ezt mondta nekik: Azt mondja Isten: „Miért szegtétek meg az ÚR parancsolatait? Nem válik ez javatokra. Mivel elhagytátok az URat, ő is elhagy titeket.” 21 Erre azok rátámadtak, és ott, az ÚR házának udvarán megkövezték a király parancsára. 22 Jóás király nem emlékezett meg arról a jótéteményről, amelyet annak apja, Jójádá tanúsított iránta életében, hanem megölette a fiát. Amikor pedig ez haldoklott, ezt mondta: Lássa meg ezt az ÚR és kérje számon!
2Krón.24. 7 Mert az istentelen Ataljá és fiai elpusztították Isten házát, és mindazt, ami az ÚR házának volt szentelve, a bálványokra költötték.
2Kir.12. 4 Jóás megparancsolta a papoknak, hogy minden pénzt, amelyet Istennek szentelnek és az ÚR házába bevisznek, a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét is, azt is, amelyet ki-ki szabad akarata szerint az ÚR házába bevisz, 5 vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, és javíttassák ki az ÚR házának rongálódásait mindenütt, ahol romlást látnak rajta.
2Kor.8. 20 Szeretnénk elkerülni, hogy valaki is megrágalmazzon minket a gondjainkra bízott bőséges adomány miatt, 21 mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.
1Kor.15. 18 Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban aludtak el. 19 Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.