Skip to main content

06.09 Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni?

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 14,1-20

AMÁSIA URALKODÁSÁNAK bevezető összegzése, 14,1-4, másik példáját mutatja egy olyan királynak, akinek jóra való hajlandósága mellett határozott fenntartásokat kell hangoztatnunk. Ebben inkább apjához, Jóáshoz volt hasonló, mint Dávidhoz. Fontos, hogy a legjobb példát kövessük, amely előttünk áll, 1Kor 11,1

Amikor már megerősödött királysága, Amásia keményen elbánt azokkal a szolgákkal, akik összeesküvést szőttek és megölték „az ő atyját", 5. v.; 12,20. A gyilkosok gyermekeivel azonban kegyelmesen bánt, 14,6; 5Móz 24,16. Az uralomnak és kegyelemnek összhangja jellemzi Isten útjait. Életvitelünket közelíteni kell a Szentírás világosságához.

Amásia Edóm elleni sikeréről itt keveset olvasunk; vö. 2Krón 25,5-16; 2Kir 14,7. Azzal, hogy Sélát Jokteélnek (= Isten által legyőzött) nevezte el, úgy tűnt, hogy a dicsőséget Istennek adta. A következő vers, amely egy baljóslatú „akkor" szóval kezdődik, 8. v., azt jelzi, hogy a valóságban nem ez volt a helyzet, 10. v. 2Krón 25,14-18. A gőg bukást von maga után, mivel gyűlöletes Istennek.

Amásia sikertől lelkesen összeütközést keresett Izráellel, 2Kir 14,8. Amásia gőgje jól összeillett az izráeli Jóás megvető magatartásával, 9. v., aki igyekezett lebeszélni Amásiát. A legyőzött Izráelnek, vagy éppen az újraegyesített királyságnak büszke al ma semmibe vette a dávidi leszármazási vonal megalázásának szükségességét, „míg el nem jő az, akié az uralkodás", Ez 21,27. Mivel Amásia nem hallgatott rá, megsemmisítő vereséget szenvedett Béthsémesnél, 2Kir 14,11-12. Izráel, amelynek terjeszkedő politikája Baása alatt azt eredményezte, hogy Asa megfizette ellene a szíriai segítséget, most, miután újabb sikert ért el Szíria ellen, feljött Jeruzsálem ellen. Jóás leromboltatta az északi védővonalak egy részét, aztán pedig kifosztotta mind az Úr házának, mind a király házának kincseit, 13-14. v.; vö. 12,17-18; 1Kir 15,17-21. Ez a kör most egyfajta költői igazságszolgáltatással zárult be; lásd a Királyok könyveinek bevezetésében lévő vázlatot (máj.21. előtt). Sem a megalkuvás, sem a gőg nem elfogadható istennek és szükségszerűen ítélettel jár.

Amásia sok tekintetben atyjának, Jóásnak mintájára élt, 2Kir 14,3-4; őt is gyilkosok ölték meg, 5,19-20; vö. 12,20-21. A törvény saját kézbe vételét, még ha a test esetleg igazolja is azt, a Szentírás elítéli. Tudnunk kell, milyen szellem lakik bennünk, Lk 9,51 -56.

1Kor.11. 1 Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.