Skip to main content

06.10 Szíria istenei romlására voltak

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 16,1-20

AKHÁZ KÜLÖNÖSEN GONOSZ király volt, noha egy jó királynak volt a fia, 15,34-35, és apja volt egy kimagaslóan jó királynak, 18,1-8. A szentség nem örökletes tulajdonság!

Uralkodásának összefoglalása feltárja bűnének vallási természetét, 16,1-4. Izráel királyainak példáját követte, és valamilyen szörnyű kényszer hatására még fiát is átvitte a tűzön. A magaslatok királyi patronálásával még inkább eltérítette a népet az egyetlen Isten által kijelölt központtól. Nem figyelt Ézsaiás tanácsára sem, rettegett politikai ellenfeleitől, 5-6. v.; 2Krón 28,17-18; Ézs 7,1-9. Ezért Asszíriához küldött: „jöjj fel és szabadíts meg engem". Kifosztotta az Úr házát és saját házát, hogy megfizesse a segítséget. Júda ezt kiheverte, de politikai függetlenségének árán. Akház még azt is elismerte, hogy az asszíriai király szolgája. A megalkuvásnak és félelemnek nagy ára van.

Ákház a megfelelő időben elutazott Damaszkuszba, hogy köszönetet mondjon megszabadítójának és hűbérurának. Ott Akházt elbűvölte egy szíriai oltár, amely emberi kivitelezését tekintve dicsőségesebb, méreteiben pedig nagyobb volt, mint a jeruzsálemi templomi rézoltár. Terveit elküldte Jeruzsálembe, ahol a pap vagy gyenge, vagy gonosz volt, és együttműködött annak elkészítésében és az udvaron történő felállításában. Az igazság törvénye nem volt az ő szájában; vö. 12,2; 2Krón 26,16-21. Ellen kell állnunk annak, hogy eltávolodjunk Isten Igéjétől. Igazságot szóljunk szeretetben!

Visszatérése után a király felszentelte az új oltárt áldozataival. Egész sor kedves illatú áldozatot mutatott be, de furcsa módon érzéketlen maradt saját maga, valamint a nép bűnével és törvényszegésével szemben, 13-15, v. Vallási elhajlása most már minden tekintetben felgyorsult, 10-18. v. Az Istenhez való közeledés kijelölt eszközeit félretétette, és a szíriai stílusú oltárt tette meg a közeledés új eszközének, 14. v. A király a papot és a népet egyaránt eltévelyítette, 15-16. v. Más gyökeres, mélyreható változtatásokat is véghezvitt az isteni berendezéseken, 17. v., mert Akház a segítséget inkább Asszíriától várta, mint a Mindenhatótól, 8.18. v. Akháznak a szíve megváltoztatására lett volna szüksége. Abban, amit Isten elrendelt, nem megengedett a változtatás. Hallgass Ézsaiás figyelmeztetésére: „ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!" Ézs 7,9