Skip to main content

06.12 Az Úr buzgó szeretete cselekszi ezt

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 19,14-34

EZÉKIÁS KÉT ALKALOMMAL szenvedte el az asszíriaiak istenkáromló gúnyolódását (1) egy szóáradatban, 18,17-35; (2) egy írott szövegben, 19,8-13. Igeszakaszunk Ezékiásnak ezek közül a másodikra adott válaszával foglalkozik, valamint Ézsaiásnak ezzel kapcsolatos jövendölésével.

„Hajtsd hozzám, Uram a te füledet", 14-19. v. Jó az Úr szolgái közül valakihez fordulni, 2-4. v., de még jobb az Urat hívni! Lehet-e egy nemzetnek értékesebb kincse, mint egy imádkozó király? Az Úr magasztosnak látása mindig hatásos és hatalmas imádságokat vált ki, 15. v. Ezékiás különbséget tett „az élő Isten", és azok között, amelyek „nem istenek", ezt viszont Sénakhérib nem tette, 16-18. v. Kérése ez volt: „szabadíts meg... minket... hogy megismerje a föld ...hogy te az Úr vagy", 19. v. Isten dicsősége, és nem egyedül a te javad irányítsa imádságodat.

„Meghallgattam", 20-34. v. Amikor az Úr meghallgatta őt, Ézsaiás olyan közel volt őhozzá, és olyan kész volt a szolgálatra, mint azon a napon, amelyen először bízta meg; „Ímhol vagyok én, küldj el engemet!" Ézs 6,8. Az Úr szava az volt, hogy Sion szálljon szembe az asszíríaiakkal, 2Kir 19,21. Az ellenség Izráel Szentjét merészelte szidalmazni, 22-24. v. A hódító nem tudta, hogy Isten ítéletének eszköze volt a Közel-Keleten, és mivel magának akarta a dicsőséget, saját ítélete elkerülhetetlen volt, 25-28. v. Vadállathoz hasonlóan cselekedett; Isten is úgy bánt vele, mint vadállattal, 28. v. Isten ezt mondja neki: „ismerem" és „visszaviszlek", 27-28. v.

A hívő király számára lesz egy jel is, 29-31. v. Ez a szombat-év, lásd 3Móz 25,20-22, olyan lesz, amelyben valóban belépnek Isten nyugalmába. Az ellenség nem fogja megfosztani attól, ami magától terem, sem attól, ami abból származik a következő évben. Ha az ígéret megvalósulása emberileg lehetetlennek is látszott, teljesedését „az Úr buzgó szeretete" garantálta. Van valami, ami túl nehéz a Számára?

Az istenkáromló királyra gyalázat vár. Két okot látunk Sion megszabadítására. „Én érettem" mondja az Úr. Szuverén kegyelme mindazzal összhangban fog majd feltárulni, amilyennek kijelentette Önmagát, és meg fog dicsőülni. De gondja van a Sionra „Dávidért, az én szolgámért" is, 34. v., amint olvassuk. Dávid nagyobb Fia el fog jönni, hogy megmentse a várost és népét. Támaszkodj Isten ígéreteire!