Skip to main content

06.19 Együtt küzdve és szabályszerűen küzdve

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 13,1-14

ISTEN SÁTORÁBAN a frigyládának kellett elfoglalnia a legszentebb helyet, ahova a főpap is csak egyszer léphetett be egy évben. Isten maga lakott a frigyláda két kerúbja felett. Ő mondta Mózesnek: „Ott jelenek meg néked", 2Móz 25,22; vö. 2Sám 6,2. A frigyláda volt Isten jelenlétének megszentelt szimbóluma népe között.

Dávid tanácsot tartott „minden elöljárókkal", hogy elhozzák a frigyládát mellőzésének helyéről, 1Krón 13,1. A tanácsadók sokaságában bölcsesség van. Különösen a helyi gyülekezeti ügyekben fontos, hogy az egyes testvéreknek közösségük legyen egymással. De nem mindnyájan jó tanácsadók. Úgy tűnik, hogy Dávid tanácsadói közül egy sem utalt a Szentírásra. Célja jó volt, szelleme kegyes volt, de módszere téves; lásd Zsolt 119,24. A filiszteusok visszaküldték a ládát Izráelnek egy új szekéren baj nélkül, 1Sám 6,7, ezért Dávid is hasonló módszert alkalmazott. Ez vezetett Uzza szerencsétlen végéhez, 1Krón 13, 9-10. A jó elgondolásokat felül kell vizsgálni Isten Igéjének fényében. Az istenfélő ember őrizkedjék Isten szolgálatában a világi módszerektől, bármennyire kézen fekvőek is azok. Buzgóság szükséges, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek; de őrizkedj a tudatlan buzgóságtól. Ahol Isten utasításokat adott, azokat kell követnünk. Még a lévitáknak is meg volt tiltva, hogy megérintsék a frigyládát, pedig csak nekik volt megengedve, hogy hordozzák, 4Móz 4,15. Amikor az ökrök megbotlottak, Uzza megpróbálta szilárdan tartani a ládát és meghalt, „Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál", 1Sám 15,22. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk Isten szentségének nagyságát, ahogyan Anániásnak és Zafirának, Csel 5,1-11.

Isten bámulatosan türelmes velünk tudatlanságunkban, és Igéjének semmibe vételében; ha megfenyít bennünket, az is áldásunkra van, Zsolt 94,12. Dávid megtanulta ezt a leckét. Három hónappal később megvallotta tévedését, engedelmeskedett Isten Igéjének és megtapasztalta Isten segítségét, 1Krón, 15,1-3.26. Ő és testvérei most már együtt küzdhettek és szabályszerűen küzdöttek. Amikor alázatosan engedjük, hogy Isten Igéje vezessen bennünket, számíthatunk Isten segítségére; lásd 2Tim 2,5. Isten néha megszakítja örvendezésünket, hogy tisztább örömet adjon, hasonlítsuk össze a 13,8-10-et a 15,15-25-tel.