Skip to main content

06.26 Tervszerűen munkálkodva

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 28,11-21

DÁVID ÁTADTA SALAMONNAK a templom Isten szerinti tervét, 11,19. v., és bátorította őt, hogy építse fel azt, 20-21. v. A bárkának, mint megmenekülésünk eszközének felépítésénél Noénak megparancsolta Isten, hogy mindent pontosan úgy végezzen, ahogyan megparancsolta neki, 1Móz 6,22. Mózesnek hasonlóképpen megparancsolta, hogy Isten népének istenimádata a neki adott minta szerint valósuljon meg, 2Móz 25,40; 40,16. Most Dávid adta át Salamonnak „minden formáját, amelyeket szívében elgondolt", a szent edényekhez szükséges anyagokkal együtt. Istent oly módon kell imádni és szolgálni, amely méltó Őhozzá. Ő maga mutatja meg nekünk ezt a módot; vö. Ézs 55,9.

Izráel utasításai egy nemzetnek szóltak, hogy istenimádatának egy központja legyen, 5Móz 12,11. A miénk világméretű bizonyságtétel, minden népnek, minden helyen. Isten már nem köti jelenlétét egyetlen fizikai épülethez. Isten házának törvénye azonban teljes, tökéletes szentség, vagyis meg van különböztetve és el van különítve az őt környező világtól, Ez 42,20; 43,10-12. Az imádók jelleme és szelleme az, ami létfontosságú. Szentnek kell lennünk egész magatartásunkban, 1Pt 1,15.

Nekünk nincs ma „szolgálati rendünk", amelyet figyelembe kellene vennünk, de az 1Kor 11-14-ben és az 1Tim-ban útmutatásokat kapunk a gyülekezeti összejövetelről és szolgálatunkról általában. Boldog, aki felismeri ezeket, mint „az Úr parancsolatait", és megszabadul az emberi tradícióktól, hogy azokat a hagyományokat kövesse, amelyeket az apostolok hagytak meg a Szentírásban, 2Tesz 2,15. A szeretetnek nem esik nehezére, hogy figyelembe vegyen minden részletet, de fél attól, hogy túlmenjen azon, ami meg van írva, 1Jn 5,3.

Az isteni utasítás követéséhez bátorság szükséges, Dávid ezért ösztönzi Salamont: „Légy bátor és erős... az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed... minden művét", 1Krón 28,20. Isten megígéri jelenlétét és támogatását azoknak, akik igyekeznek Őneki építeni,1Kor 3,9-15. Szellemi dolog, amire szükség van. Dávid kimérte az aranyat és ezüstöt, de Isten az emberek cselekedeteit és szellemét veszi fontolóra és mérlegeli, 1Sám 2,3; Péld 16,2. Legyen miénk az Ő elismerése!

Ézs 55.9 Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál és az én gondolataim a ti gondolataitoknál!
5Móz 12.11 akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt az ÚR, a ti Istenetek, hogy ott lakozzék az ő neve, oda vigyetek mindent, amit parancsolok nektek: egészen elégő áldozataitokat, véresáldozataitokat, tizedeteket és fölajánlásaitokat és fogadalmi áldozataitokat, amelyeket az ÚRnak fogadtatok.
1Pt 1.15 hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben.
2Thessz 2.15 Ezért, testvéreim, legyetek állhatatosak, és ragaszkodjatok azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket akár beszédünk, akár levelünk által tanultatok.
1Jn 5.3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.