Skip to main content

07.01 Asa: keresd az Urat és az ő erejét

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 15,1-16,14

ROBOÁM, SALAMON FIA „elhagyta az Úr törvényét" és „az Urat szíve szerint keresni nem akarta", 12,1.14. De unokája, Asa, azt tette, ami „jó és igaz" volt „és megparancsolta Júdának, hogy az Urat... keressék", 14,2.4. Tíz éven keresztül béke volt. Az istenfélő embernek azonban mindig ellenállásra kell számítania. Hatalmas etióp hadsereg támadta meg Júdát, de Isten válaszolt Asa imádságára, és azok vereséget szenvedtek, 14,9-15.

Ezután jön Azáriás figyelmeztetése, a Zsolt 18,25-26-ot visszhangozva, Kegyelméből Isten kegyelmesnek fog mutatkozni; az igaz és tiszta ember számára igaznak és tisztának; de a romlottnak ellene fog állni. Az ilyen figyelmeztetések arra szolgálnak, hogy kerüljük az állhatatlan szívet, és hogy istenfélelemre biztassanak; vö. 2Tim 2,12. Az eredmények a következők voltak: (1) A bálványok újbóli elpusztítása, 2Krón 15,8. (2) Az Úr teljes szívvel való keresése, 12.15. v. Figyeljük meg ugyanezt a sorrendet a 14,3-4-ben. Ez a két dolog együttjár; „szűnjetek meg gonoszt cselekedni; tanuljatok jót tenni", Ézs 1,16-17.

Bátorság szükséges a bálványok eltávolításához, amely hosszasan igénybe veszi időnket és energiánkat. Vannak-e bálványok szívünkben és otthonunkban, nincs-e szükség ott alapos rombolásra? 5Móz 12,3. A bálványok elpusztítása össze van kötve az oltár iránti odaadással, emlékeztetve bennünket Urunknak értünk történt önfeláldozására, 2Krón 15,8. Minden bálvány, ami az érdeklődésnek és vonzalomnak abban a helyzetében van az életünkben, amely egyedül Istent illeti. Asa Istent családi kapcsolatai elé helyezte, és bátran elmozdította az „anyakirálynőt" befolyásos helyzetéből, végérvényesen összetörve bálványát is, 16. v.

De „öreg korában" Asa fájdalmas módon elbukott; megszegte a szövetséget, amelyet kötött, hogy az Urat keresi, 15,12. Megfosztotta Jahve házát a kincsektől, hogy rábeszélje a bálványimádó szíriaiakat, támadják meg Izráelt, 16,2-4. Ez a felemás iga megfosztotta őt Isten segítségétől kezdeti sikereinek ellenére. A hitetlenekkel kötött szövetség rossz dolog; segítségüket keresni, hogy szembeszálljunk testvéreinkkel, még rosszabb, 2Kor 6,14. Így Asa utolsó éveit háborúk és betegség jellemezték. Azariás figyelmeztetése ellenére „nem az Urat kereste, hanem az orvosokat", és hiába kereste őket. Ezért vigyázzunk és imádkozzunk, hogy olyanok lehessünk, akik „még vén korban is gyümölcsöznek", Zsolt 92,14. „Kívánjátok az Urat és az Ő erejét", és keressétek orcáját szüntelenül, 105,4.