Skip to main content

07.05 Isten mindenekfelett áldott mindörökre

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 21,1-30

JÓRÁMOT ITT uralkodása elején látjuk, amint megöleti testvéreit és másokat is, akik vetélytársai lehettek. Gonosz volt, mint Akháb, „mert" Akháb lányát, Atháliát vette feleségül és eltanulta Akháb útjait, 6. v. Milyen fontos megfelelő segítőtársat választani a házasságban! Mindennél jobban őrizd meg szívedet; bizonyosodj meg teljesen Isten akarata felől, mielőtt elkötelezed szívedet, mint lehetséges feleség, vagy férj, Péld 4,23. Bármilyen meg nem tért rokon befolyása csapdává válhat az olyan hívő ember számára, aki nem vigyáz és imádkozik. A feleség befolyása, vagy a férjé élethosszig tart.

A bibliai történelemszemlélet a világi történelemszemlélettől két szempontból különbözik. Először is, számol a láthatatlan világgal; Istennel, angyalaival, a Sátánnal és a gonosz szellemekkel, amelyek felől az emberek általában tájékozatlanok. Láttunk már egy példát a 18. fejezetben. Akháb hamis és hízelgő prófétái mögött gonosz szellemek álltak; de a szellemek mögött ott van Isten, aki elrendelte, hogy az egyik hajtsa végre gonosz akaratát azért, hogy Isten ítélete beteljesedjen a királyon.

Másodszor, a Szentírás hirdeti Isten abszolút szuverenitását, azt a jogát, hogy végtelen bölcsességében azt tegye, amit akar. A Zsolt 135,6 kijelenti; „Mind megteszi az Úr, amit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben". Így tanította meg Dániel a zsarnok Nabukodonozort, hogy végső soron Isten uralkodik az emberek királyságai felett és azt tesz uralkodóvá, akit akar, Dán 4,17.35. Mi azt mondjuk, hogy Isten „megengedi", de Ámós azt mondja, hogy Isten teszi azt, még ha gonoszság (vagyis baj) történik is a városban, Ám 3,6. Így az Úr volt az, aki (elindította a filiszteusokat Jórám ellen és az Úr volt, aki megverte őt betegséggel, 14-18. v. Ítélete azért következett be, „mert" Jórám semmibe vette apjának és nagyapjának jó példáját. Istennek jó oka van mindarra, amit cselekszik, bár gyakran túl van a mi látóhatárunkon, Ézs 55,9. Nagy vigasztalás ez azoknak, akik bíznak bölcsességében és szeretetében.

Annak felismerése, hogy Isten felsőbbrendű ellenőrzést gyakorol minden esemény felett, nem tesz bennünket a végzet megmásíthatatlanságában hívőkké, mert mindig választhatunk, sőt kell is választanunk, 5Móz 30,19; Lk 10,42. Ezért az Úrnak fenyítését meg ne vesd; azok, akik általa gyakoroltattak, boldogabb, szentebb élet gyümölcsét aratták, Zsid 12,11.