Skip to main content

07.12 Jósiás fiatalos buzgalma

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,1-21

JÓSIÁS FÉNYES CSILLAGKÉNT ragyog Júda Istentől való elhajlásának és eltávolodásának sötét éjszakájában. Két gonosz király után került trónra, „mikor még gyermek volt", 16 éves, keresni kezdte az Urat. A legigazibb Istenhez térések fiatal korban történnek, hogy az életet Őneki lehessen odaszánni. „Az ifjaknak ékessége az ő erejük", és boldogok azok, akik odaszánják ifjúságuk energiáját az Úrnak, Péld 20,29; Zsolt 96,7. Azoknak, akik közösségre törekszenek az Úrral, olyan dolgokkal is foglalkozniuk kell, amelyek Őt megszomorítják. Így négy évvel később Jósiás személyesen irányította a szégyenteljes bálványok megsemmisítését az országban. Figyeljük meg a bálványokkal való kíméletlen elbánást. Isten ezt parancsolta: „rontsátok el azoknak oltárait, törjétek össze oszlopaikat, tűzzel égessétek meg berkeiket és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit", 5Móz 12,3. Jósiás engedelmeskedett. Megölette a pogány papokat, mert ők messze több kárt okoztak, mint a gyilkosok. A gyilkos csak valakinek a fizikai életét veszi el; de a hamis pap, vagy próféta megront sokakat az egész örökkévalóságra. Aztán Jósiás elégette a csontjaikat azoknak oltárain, ahogyan megjövendölték ezt róluk három évszázaddal ezelőtt; lásd 1Kir 13,2; 2Kir 23,16.19-20. Mennyire gyámoltalanok voltak hamis isteneik!

Minekünk is bátran el kell bánnunk mindennel, ami akadályozza Urunknak való odaszánásunkat: Bizony, Krisztus szeretete szorongat minket, hogy ezt tegyük. Meg kell „öldökölnünk" a kapzsiságot, amely közös mindnyájunkban, a világi dolgok utáni sóvárgást, amely bálványimádás, Kol 3,5.

Az Úr Jézus arról beszélt, hogy vágjuk le egyik kezünket, és vájjuk ki egyik szemünket inkább, minthogy bűnre vigyenek bennünket és megszakítsák Vele való közösségünket.

Az ország megtisztításának hat esztendeje után Jósiás buzgalma nem csökkent. Növekedett a kegyelemben. Felismerve Isten házának fontosságát, pénzt gyűjtött annak helyreállítására, méltóvá téve azt a szent Istenhez. De még többet kellett tanulnia. A fiatalos buzgalmat mérsékelnie kellett Isten Igéjének pontos megismerése révén. Felfedezték a törvény egy példányát, és eljuttatták Jósláshoz. Abban megtalálták, hogy milyen súlyos Izráel bűne az Úr szemében. A király alázatosan megszaggatta ruháját és így elhárította Isten ítéletét. Imádkozz, hogy Isten támasszon Jósiáshoz hasonló fiatalembereket ma, akik nem térnek se jobbra, se balra, 2Krón 34,2.