Skip to main content

07.23 További problémák

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 6,1-19

A SÁTÁN TESZ EGY kísérletet, hogy leállítsa a munkát. Próbálkozott a gúnyolódással és kudarcot vallott. Így járt az erőszakkal is. Miért ne próbálkozzon meghívással? Meghívták Nehémiást, hogy jöjjön le találkozni Szanballattal, 2. v. „Jöjj le" mondták „a mi szintünkre". Aki arra törekszik, hogy valamilyen munkát végezzen Istenért, azt mindig próbálják meggyőzni, hogy érje be alacsonyabb színvonallal és ebben van a gonosz barátságának a csapdája. De hogyan szállhatna le oda az Úr szolgája? Nehémiás ezt mondta: „Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá", 3. v., vö. Mt 27,42. Ha megérted annak nagyságát, amire Isten elhívott, nem fogod azt elhagyni.

A békülékeny módszerek is meghiúsultak abban, hogy Nehémiást megrontsák - hátha sikerül most a gyanúsítás. Megtévesztéshez folyamodtak, vö. Csel 24,5. A vád közvetett módon az volt, hogy Nehémiásnak nincs meghatalmazása, vö. Mk 11,28-tól, közvetlenül pedig az, hogy célja az önimádat és a király elleni lázadás. Ha a világ nem tud meggyőzni bennünket, hogy lejárasson, indítékainkat fogja elferdíteni. A követ hitelének megrontásával a Sátán hiteltelenné teheti az üzenetet. Ilyesmit nem lehet könnyen elviselni, de az a bölcs cselekvés, ha az Úrra hagyjuk.

Most egy zsidót béreltek fel, hogy ráijesszenek Nehémiásra, 10.v. Megfélemlítéssel próbálkoznak. Nehémiást figyelmeztetik, hogy meg akarják gyilkolni. A templomba kellett volna menekülnie, csakhogy ő nem volt pap, és a templomba való belépés és az ott való elrejtőzködés nem volt számára megengedhető. Megpróbálták bűnbe ejteni Istenének törvénye ellen. Semája volt a felhasznált ember. Nem foglalta el helyét a munkások között. Otthon volt, 10. v. Az ilyen ember, ha nincsen közösségben Istennel és az Ő dolgaival, készséges eszköznek bizonyulhat az összeesküvők számára. A Sátán talál valamit a tétlenkedő kezének, amit végezhet. Nehémiás válasza a következő volt: „Avagy ily férfiúnak, mint én vagyok, illik-é futni?"

A fal elkészült, 16. v., de az ellenállás nem fejeződött be. Ami korábban nem sikerült nekik, most beszivárgással próbálják elérni, 17-19. v. A vezetők részéről történt árulás rosszabb, mint a külső ellenség. Mi vezetett ehhez? Az összeházasodás az ellenséggel, vö. 2Kor 6,14-18. Megvalósult egy felemás iga. Nehémiást nem csalták meg a törvényszegők csalárd szavai. Isten-adta belátása volt, hogy fel tudja ismerni ellenségeinek ravaszságát. Így mi is „jól ismerjük az Ő (Sátán) szándékait", 2Kor 2,11.