Skip to main content

07.29 Bevezetés Jób könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jób

JÓB KÖNYVE AZ EGYIK legrégibb könyv a Bibliában, és az egyik legrégibb problémával foglalkozik, éspedig a szenvedés titkával. Ez az első az öt költői könyv közül, amelyek öt fő témával foglalkoznak: Jób - a szenvedés titka; Zsoltárok - a szentély, Példabeszédek - gyermeki kapcsolat; Prédikátor - emberi élet „a nap alatt"; Énekek éneke - nyugalom és szeretet „az Ő árnyékában".

A Biblia úgy beszél Jóbról, mint valóságos történelmi személyről, Ez 14,14; Jak 5,11. Úz földjén élt. Erről azt gondolják, hogy egy Izráel és Jordánia határán lévő terület a Holt-tengertől keletre, 1,3; JSir 4,21. Történelmileg valahol az özönvíz, valamint Izraelnek, mint nemzetnek elhívása között helyezhető el. Az özönvízre úgy hivatkoznak a könyvben, mint viszonylag újabb keletű eseményre, 22,15-17, de nem történik említés Mózesről, vagy a törvényről. Az a tény, hogy Jób még 140 évet élt a könyvben feljegyzett események után, a patriarkális korban ismeretes hosszú emberi élettartamra utal, 42,16.

A téma. A könyv alapvetően egy teodicea (isten igazságosságáról szóló értekezés). Isten gondviselő bánásmódjának igazolása az Ő népével kapcsolatosan. Azt a kérdést veti fel, hogy miért szenved az igaz ember. Hogyan egyeztetheti össze szenvedéseit az Isten szeretetébe és igazságosságába vetett hitével?

A könyvnek van történeti bevezetése és befejezése. A központi rész egy vitasorozatból áll Jób, valamint kritizáló barátai között. Aztán Isten kijelenti magát és a probléma megoldódik. Érdekes és fontos téma a Sátán szerepe a szent szenvedéseiben. Egy bizonyos távolságra elmehet Isten megengedő gondviselésén belül, de tovább nem.

A könyv vázlata:

  • Történeti bevezetés, Jób megpróbáltatása 1,1-2,13
  • Három barátjának hamis vigasztalása 3,1-31,40
  • Elihú beszéde 32,1-37,24
  • Isten közbelépése 38,1-42,6
  • Történeti befejezés 42,7-17

Figyeljük meg elgondolkodva Jób Istenbe vetett hitét, 19,23-27, a Sátán rosszindulatát, 1-2. fej., barátainak „bölcsességét", pl. 4,8-11, saját lelkének panaszait, pl. 9,25-10,22 és líraiságát, pl. 9,4-12, és az isteni bölcsességet, 38, fej.-től; mindegyiknek megvan a maga helye a Jób könyvének tanításában.

Jób hite