Skip to main content

08.04 Bevezetés a Zsoltárok könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltárok

A ZSOLTÁROK KÖNYVE a zsidó nép énekeskönyve. Amikor Dávid Isten ládáját vitte a Sionra, megszervezte a lévita énekkarokat és az éneklés szolgálatát, 2Sám 6; 1Krón 15. Aszáf, Jedutun és Hémán voltak az énekmesterek. Ez a vezető szerep Aszáf családjában folytatódott, Neh 7,44.

A zsoltárok öt könyvre vannak felosztva és összehasonlíthatóak a Biblia első öt könyvével a következőképpen:

Zsolt 1-41        Megfelel Mózes 1. könyvének        Alapigazságok

Zsolt 42-72      Megfelel Mózes 2. könyvének        Megváltás

Zsolt 73-89      Megfelel Mózes 3 könyvének         A szentély

Zsolt 90-106    Megfelel Mózes 4. könyvének        A puszta

Zsolt 107-150  Megfelel Mózes 5. könyvének        Áttekintés és összefoglalás

Az első könyv két vagy három kivétellel Dávid zsoltárait tartalmazza; a második Kórah énekeiből egy sorozatot, valamint egy másik sorozatot Dávidtól. A harmadiknak két kisebb gyűjteménye van, egy Aszáftól, a másik pedig Kórah fiaitól. Az ötödikben egy csoport zarándokének van, a grádicsok énekei. Az első négy szekció végét doxológia (Istent dicsőítő ima) jelzi. A gyűjtemény végén a Zsolt 150 maga is doxológia.

A zsoltárok különböző csoportjainak különböző a témája:

Messiási - Ezek Krisztus személyére és munkájára vonatkoznak;

Prófétai - A 42-49. zsoltár előre jelzi Izráel jövőbeli történelmét;

Halleluja (dicsérő) zsoltárok - Zsolt 113-118 ezeket háromévenkénti ünnepnél használták;

Grádicsok énekei - A 120-134. zsoltár a Babilonból való visszatérést énekli meg;

Átok-zsoltárok - mintegy 15 zsoltár esik ebbe a kategóriába. Ezek Isten ellenségeinek megítéléséről beszélnek.

A zsoltárok címei jelentőségteljesek, talán azokat az ünnepeket jelezték, amelyeken használták őket, vagy a zene fajtáját, a szerzőt és a témát. A „Szela" szó jelenthette a zene szüneteltetését, vagy valamilyen szünetet az elmélkedésre.

Az Újszövetség 243 idézetet tartalmaz az Ószövetségből, amelyek közül 116 a zsoltárokból van. Erre példa a Zsid 1-2-ben lévő hét idézet. Ezek megerősítik és részletesen kifejtik a Zsid 1,1-3- ban lévő nagy hétszeres megállapítást, amely Krisztus személyére és munkájára vonatkozik. Urunk feltámadása után maga magyarázta a tanítványoknak azokat a dolgokat, amelyek vele kapcsolatosan vannak megírva Mózes törvényében, a Prófétákban és a Zsoltárokban, Lk 24,7.44.