Skip to main content

08.07 Krisztus feltámadása és megdicsőülése

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 16,1-11

A ZSOLTÁRT IDÉZI Péter is, Csel 2,31-32, és Pál is, Csel 13,35. Mindkét apostol úgy értelmezi, hogy Krisztus feltámadására és megdicsőülésére vonatkozik. Ez egyike annak a hat zsoltárnak, amelynek „miktám" a címe. A szó azt jelenti, hogy „arany". Ez valójában az Urunkkal kapcsolatos tanítás drága aranybányája.

A zsoltár két részre oszlik:

(1)  A hit ösvénye. A függő viszonyban lévő ember, 1-7. v.

(2)  Az élet ösvénye. Feltámadás és megdicsőülés, 8-11. v.

Az első rész bemutatja Urunk öt jellemvonását földi útjában. Ezt isteni zarándok programnak nevezték. De eltérően Bunyan János zarándokától, ennek a Személynek nem volt görbe mellékösvénye.

a)    Isten iránti magatartása, 1-2. v. Ez a teljes függőség magatartása Isten akaratától, és az annak való teljes engedelmességé. Olyan akaratlagos helyzet volt, amelyet testté lételében vett fel. Sohasem cselekedett függetlenül. Ezt állítja: „Én Uram (Adonáj) vagy Te; feletted való jóm nincsen, 2. v.

b)    Isten népével szembeni magatartása, 3. v. „A szentekben, akik e földön vannak és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem". Ők a menny nemessége!

c)    Magatartása a pogány bálványimádással szemben, 4. v. Különféle „idegen" befolyás következtében az ország tele volt pogány szentélyekkel. Ő sohasem lépett be egyikbe sem.

d)    Magatartása az anyagi dolgokkal kapcsolatban, 5-6. v. Tökéletesen meg volt elégedve a részével, sorsával, poharával, és isteni örökségével. Ez vajon a lévitákra történő utalás? 4Móz 18,20.

e)    Magatartása Isten szavával szemben, 7. v. Itt egy kis lélektörténetet látunk. Egész éjszakákat töltött Atyjával közösségben, Ézs 50,4; Mk 6,46; Lk 6,12.

A zsoltár második része, 8-11. v. arról az időszakaszról beszél, amely halála, eltemetése és feltámadása között van: „nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson", 10 v. Testté lételekor „szentnek" nevezték, Lk 1,35. Itt azt mondják róla, hogy „a te szented". Mindkettő dicsőségesen igaz. Ő az Isten feddhetetlen Fia. A zsoltár az Ő Isten jobbjára történő emeltetésével fejeződik be. Az öröm idelent szomorúsággal keveredik, de ott az öröm teljessége lesz „Tenálad".