Skip to main content

08.11 A dicsőség királya

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 24,1-10

NAGYON VALÓSZÍNŰ, hogy a 24. zsoltárt akkor írta Dávid, mikor felvitte isten ládáját a Sionba, és Jeruzsálem lett az imádat központja, Dávid pedig elfoglalta a trónt, mint király, 2Sám 6. De a zsoltár előremutat egy olyan nap eljövetelére, amikor a dicsőség Királya fogja elfoglalni világuralmi trónját. Az emberi történelem folyamán sok trónbitorló bukkant fel, hogy erre a trónra üljön, de mindegyikük elbukott abban, hogy megfeleljen a 3-4. versben lévő kihívásnak és minősítésnek: „Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az Ő szent helyén? Az ártatlan kezű tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra". Ezek az erkölcsi követelmények. Minden korábbi jelölt véren és elnyomáson át tört hatalomra, és legtöbbjük erkölcsileg korcs volt. Csak egyetlen Személy volt az egész világmindenségben, aki érdemes erre, a Názáreti Jézus, a dicsőség Királya.

Van egy másik meghatalmazása is. Ő a világ teremtője és fenntartója, 1-2. v. Egy harmadik minősítés is megtalálható. Ő „az erős hadakozó Úr", 8. v. Először a pusztában volt az, amikor legyőzte a Sátánt, Mt 4,1-11; aztán a kereszten, amikor „lehajtva fejét, kibocsátotta Szellemét", Jn 19,30; végül pedig Armageddonnál, Jel 19,19-21. Ő a Vérrokon-Megváltó, és minden ellenségének hatalmas legyőzője.

A zsoltár befejező része, a 7-10. v. drámai képet fest a dicsőség Királyának eljöveteléről, aki birtokba fogja venni a trónt és a templomot. Dávidnak a Sión hegyén történt trónra lépése kedves előképe annak, ami azon a napon történni fog. Az Armageddonnál aratott teljes győzelem után, valamint Izráel megszabadulása, bűnbánata és megtérése után, Zak 12-14, a Győztes és kísérete közeledik a városhoz, amelynek kapui be voltak zárva és el voltak torlaszolva az ellenség elől. Ezért van a kétszeres felszólítás és a kétszeres válasz. A kapukat kitárják, és Ő belép, hogy elfoglalja a hegyet és a házat. Ezután „megépíti az Úrnak templomát... és nagy lesz az Ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében", vagyis beteljesíti a Zak 6,12-13-at.

A jelen eseményei arra a napra mutatnak, amikor a dicsőség királya fel fogja állítani a világuralom trónját, Ezs 9,7.

Zak 6. 12 Így szólj neki: Azt mondja a Seregek URa: „Íme, egy férfiú, akinek Sarjadék a neve, mert kihajt a helyéről, és ő építi föl az ÚR templomát! 13 Mert ő fogja fölépíteni az ÚR templomát, és nagy lesz a méltósága, trónra ül, és uralkodni fog. Mellette pap is lesz a trónon, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.
Ézs 9. 7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete teszi ezt.