Skip to main content

08.13 A tökéletes áldozat

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 40,1-17

TÖRTÉNETI ÉRTELEMBEN a zsoltár első része, 40.1-5, alkalmazható lehet Dávid megtapasztalására életének különböző szakaszaiban, pl. amikor Saul üldözte, 1Sám 19-20; amikor elmenekült Gátba; 1Sám 21; vagy amikor fia, Absolon fellázadt ellene, 2Sám 15. Nem ismerjük a pontos körülményeket, de Isten választott szolgái közül sokakhoz hasonlóan a búskomorság mély gödrébe zuhant. Ott felhangzott kiáltása, és kivonták a pusztulás gödréből, sziklára állították lábát és új ének van száján. A mai hívő ember számára ez a felemelő megtapasztalás az elragadtatással végződik majd, 1Tesz 4,17.

A zsoltár nagy középponti szakasza, a 6-8. v., hatalmas kijelentés a Messiás személyéről és munkájáról, amelyet a Zsid 10,5-10 idéz és részletesen megmagyaráz. Ennek öt részlete van, a testté létel van a középpontban.

(1)  A lévita áldozatok elégtelen volta, 6. v.

(2)  A szolga megnyílt füle, 7. v., 2Móz 21,6.

(3)  A testté létel, „Ímé, jövök", 8. v.

(4)  A messiási próféciák beteljesedése, 8. v.

(5)  Az Ő szívének belsejébe beírt törvény, 9. v.

A Zsidókhoz írt levél írója a zsoltár Szeptuaginta változatát idézi. Az a változás, hogy a „fülemet felnyitottad" helyett az van, hogy „testet alkottál nekem", nem ellentmondás. A fordítást a Szent Szellem hitelesíti. Ez Isten ihlető Szelleme munkájának a bizonyítéka. Ez egy utalás a 2Móz 21 héber szolgájára. Az átfúrt fül annak a bizonyítéka, hogy az egész testet felajánlották.

A zsoltár harmadik szakasza Dávid személyes megtapasztalásához tér vissza, 11-17. v. Újra a depresszió völgyében van. Az élet gyakran hasonlít ehhez. Az Úr általi elfogadás és a Vele való közösség felemelő megtapasztalása után visszaesik a befelé nézésbe és önsajnálatba. Ott nem talál semmilyen vigaszt, 12. v. Ennek oka lehet az ellenséges világ üldözése és megvetése, 14-15. v. De dicsőséges gyógymód rejlik a dicsőítésben és hálaadásban, 16-17. v. Gyönyörű gondolattal érkezik a vigasztalás: „Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot", 18. v. Nemcsak karját nyújtja ki szabadításunkra, hanem gondolatai és szándékai szeretetben foglalkoznak velünk.